Literaturai

4. “Tyliųjų sprogdintojų” laikas ir situacija, avangardo poetika, individualios programos. Gintaro Patacko ir Antano Jonyno poezijos rinktinės šiandien. Juozo Erlicko kūrybos fenomenas: proza, poezija, dramos. Totalitarinės ideologijos ir literatūrinio sąstingio parodijos, absurdo poetika, karnavalo

NACIONALIZMO SAMPRATA

Turinys

Įvadas
1. Nacionalizmo samprata ir kilmė
 Kas tai – nacionalizmas?
 Svarbiausi nacionalizmo istorijos įvykiai
 Nacionalizmo vertybės
 Nacionalizmo formos
 Tautinis identitetas
 Kalbos reikšmė nacionalizmo formavimuisi
 Nacionalizmo sąmonė
 Kultūriniai atsiradimo aspektai

Donelaitis Metai

bbbbbbbb
K Donelaitis “Metai”

Skaitydami Kristijono Donelaičio “Metus”, pastebime, kad nemažą kūrinio
dalį sudaro Lauro, Selmo ir šaltyšiaus Pričkaus pamokančios bei
patariančios kalbos, kuriose, be abejonės, regime paties autoriaus
pozicją. Todėl galime spręsti, kad vienas iš Donelaičio tik

Visuotinė istorija

VKCI 1: Visuotinė kultūrų ir civilizacijų istorija kaip ugdymo kultūros dalis. Tikslieji mokslai ir humanitarinė kultūra. Kliometrija

Kai pagalvoji apie civilizacijų istoriją ir jos mokymąsi, norom nenorom prisimeni vaikišką paradoksą. Civilizacijų istorija, su kuria dauguma moksleivių pa