• ...aplinka: technologija, ekonomikos bukle, socialiniai, kulturiniai, politiniai veiksniai, santykiai su ... grupes. Formalus ir neformalus bendravimo pobudis. * Bendravimo procesas ir priemones. ... verte Lt arba $ yra skirtumas tarp dabartines grynuju pinigu ...

  • ...(bendravimą visuomenėje). 4. Bendravimo psichologija tiria žmogaus bendravimo ypatumus. 5. Vadovavimo ...socialinio pasaulio, kaip tyrimo objekto, skirtumas nuo gamtos pasaulio yra ... santykį su aplinka. Jausmus lemia kulturiniai-dvasiniai poreikiai, susiję su ...

×
×