1. SOCIOKULTŪRINĖ VEIKLA BENDRUOMENĖJE

TURINYS

I. SOCIOKULTŪRINĖ VEIKLA BENDRUOMENĖJE IR GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ LAVINIMAS

1. SOCIOKULTŪRINĖ VEIKLA BENDRUOMENĖJE ………………………………………….2

1.1. Sociokultūrinio darbo sanprata………………………………………………………………….2
1.2. Bendruomenė ir socialinė pagalba joje……………………………………………………..…..2
1.3. Sociokultūrin

Etiketas kasdien darbovietėje

ETIKETAS KASDIEN DARBOVIETĖJE

ĮVADAS

Šiandien, gyvenant tokiame judriame, paslaptingame pasaulyje, karjerai daryti reikia kaip niekad daug žinių ir įgūdžiu, mokėti neprarasti takto bei pasitikėjimo savimi. Etiketas apima įvairias elgesio formas, mandagumo taisykles. Šiuolaikinio etiketo re

Etika ir socialinė atsakomybė

ĮVADAS
Šio referato tema yra etika ir socialinė atsakomybė. Nagrinėjamas klausimas yra aktualus šiuolaikinėje visuomenėje,taip pat ir verslo pasaulyje, kur dažnai nepaisomos paprasčiausios moralinės normos, neatsakoma už savo poelgius ir veiksmus.
Etika-žmonių dorovinių normų sistema, jų pareigo

Etiketo kultūra

Etiketo kultūra

Žmonių bendravimas reikalauja laikytis tam tikrų elgesio normų. Kitaip tariant, individo bendravimas visuomenėje turi tam tikrą norminį pobūdį, tai yra privaloma laikytis normų sistemos, etiketo.
Etiketas (pranc. etiąuette — nustatyta formali ceremonijų tvarka) — tai kurios nors