• ... tarptautines apyvartos. Pagrindines TNK veiklos kryptys: - elektrotechnika ir elektros...su isorine aplinka (regionais) tyrimas ir apibendrinimas yra ...kt.); - gamybine ( gavybos, apdirbimo); - kulturine (religiniai, universitetiniai, pasaulietiniai centrai,...

  • ... įmonėms (pvz.:mažoms) sudaryti palankesnes veiklos sąlygas, skatinti investicijas (mažindama pelno....86 Konkurentų tyrimas – tai tam tikroje rinkoje konkuruojančių įmonių veiklos analizė ir... aptarnavimui skirtos įrangos. Išanalizavus socialine- kulturine aplinka matome, kad parduotuvė turi...

×
×