Leipalingio parapijos istorinė, sielovadinės ir kultūrinės veiklos analizė

Leipalingio parapijos istorines, religines ir pastoracines veiklos analize
Turinys
Įžanga ………………………………………………………………….. 1

I. Leipalingio istorinė ir religinė praeitis
iki XX a. pradžios…………………………………………………………………….. 3

1. Miestelio pavadinimas, kilmė ir dvaras…………………………………………….. 3

KULTŪRINĖS VEIKLOS APLINKA IR KUTŪRINĖS VEIKLOS POREIKIAI. LIETUVOS IR UŽSIENIO ŠALIŲ KULTŪROS VYSTYMOSI TENDENCIJOS.

TURINYS:
I. ĮVADAS………………………………………………………………………….…3 psl.
II. JAUNIMAS IR DABARTINIAI KULTŪROS POREIKIAI …………..…………..4 psl.
2.1 Jaunimo samprata……..…………………………………………………….….…6 psl
III. UŽSIENIO LIETUVIŲ KULTŪRA ………………………………………..…..….5 psl
3.1 Užsienio lietuvių padėtis………………………………………………………….7 psl
IV