Kokybės vadyba

TURINYS

SUMMARY…………………………………………………………………………………………………………………………..3
LENTELIŲ SĄRAŠAS…………………………………………………………………………………………………………..4

Kriziu vadyba

Šiandieninė aplinka, kurioje veikia šiuolaikinė organizacija, yra labai sudėtinga. Užtenka pakanka paminėti tik kai kuriuos procesus:
• rinkos prisotinimas reikalauja orientuotis į klientus;
• demokratizavimo procesų pasekmėje galima kalbėti apie Europą, pasaulį be sienų, o tuo pačiu ir apie konk

Vadyba

1.Vadybos samprata ir turinys.Valdymo obj,subj ir f-jos. Vadyba-tai angliško termino managment atitikmuo,pasiūlytas V.A Graičiūno.Vadybinė veikla-tai visuminė organizacijos valdymo veikla,o ne tik žmonių,dirbančių šioje organizacijoje,veiklos ir santykių reguliavimas.Praktine prasme,vadyba yra speci

Žinių vadyba

TURINYS
LENTELIŲ SĄRAŠAS 7
ILIUSTRACIJŲ SĄRAŠAS 8
ĮVADAS 9
1. ŽINIŲ ESMĖ 12
1.1. Žinių samprata 12
1.2. Žinių tipai ir perdavimo būdai 14
2. ŽINIŲ VADYBA 17
2.1. Žinių vadybos sąvoka 17
2.2. Žinių vadybos modeliai 19
2.3. Žinių vadybos vaidmuo organizacijoje 23
3. MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ P

Žinių vadyba

TURINYS

ĮVADAS 1
ŽINIŲ IR INFORMACIJOS TEORIJOS KLAUSIMAI 1
Žinios ir teisinga nuomonė 2
Tiesiogiai akivaizdžios žinios 3
Žinojimo kriterijus 3
Proto tiesos 3
Žinios ir atrodymas 4
Teisingos žinios 4
ŽINIŲ VADYBOS PRAKTINIS TAIKYMAS 5
Perėjimas į žinių organizaciją 5
Žinių vadybos moksl

Vadyba

I. ĮVADAS

Vadyba, jos ištakos

Vadyba, kaip mokslo kryptis, susiformavo kaupiant praktinio valdymo
patyrimo duomenis, juos analizuojant, apibndrinant, padarant objektyvias
išvadas.
Vadyba praktine prasme – specifinė

Personalo vadyba

TURINYS

27 tema: Personalo vadyba organizacijos multikultūros sąlygomis

1. Personalo vadybos sampratan ir ryšys su kitais dalykais…………………………………….2
2. Personalo vadybos turinys…………………………………………………………………………….

Personalo vadyba

1.P V esmė, turinys, vaidmuo org.
1.1.PV samprata.
Išskiriami skirtumai tarp personalo valdymo ir vadybos:
1. Personalo valdymą plačiąja prasme galima tapatinti su personalo vadyba.
2. Personalo vadybą, kai kas apibrėžia, kaip mokslą apie personalo valdymą.
Personalo valdymas – personalo organi