KULTŪRINĖS VEIKLOS APLINKA IR KUTŪRINĖS VEIKLOS POREIKIAI. LIETUVOS IR UŽSIENIO ŠALIŲ KULTŪROS VYSTYMOSI TENDENCIJOS.

TURINYS:
I. ĮVADAS………………………………………………………………………….…3 psl.
II. JAUNIMAS IR DABARTINIAI KULTŪROS POREIKIAI …………..…………..4 psl.
2.1 Jaunimo samprata……..…………………………………………………….….…6 psl
III. UŽSIENIO LIETUVIŲ KULTŪRA ………………………………………..…..….5 psl
3.1 Užsienio lietuvių padėtis………………………………………………………….7 psl
IV

Aplinka ir sveikata

Turinys

Įvadas——————————————————————————2psl
Aplinka ir sveikata.Teršalai————————————————–3-6psl
Triukšmas———————————————————————–7-10psl
Išvados—————–

aplinka ir zmogus

1.Biosferos sandara Erdvė kurioje egzistuoja gyvybe vadinama biosfera. Biosfera yra žemės dalis,t.y. gyvųjų organizmų egzistavimo sritis. Biosfera susidarė prieš 3.4 – 4.5 mln. metų. Susideda iš litosferos(viršutinio žemės sluoksnio), hidrosferos(vandenų, jūrų, upių) ir atmosferos dalies- troposfero

organizacijos aplinka

Turinys

ĮVADAS 3
1. ORGANIZACIJOS APLINKOS ESMĖ 4
2. ORGANIZACIJOS IŠORINĖ APLINKA 4
2.1 Tiesioginio poveikio veiksniai 6
2.2 Netiesioginio poveikio veiksniai 8
2.3 Išorinės aplinkos analizė 12
3. ORGANIZACIJOS VIDINĖ APLINKA 14
3.1 Organizacijos vidinės aplinkos veiksniai 14
IŠVADOS 20

darbo su personalu aplinka

1. DARBO SU PERSONALU APLINKA

1.1 Darbo su personalu veiksnių sistema
1.2 Išorinių veiksnių charakteristika
1.3 Vidinių veiksnių sistema
1.4 Aplinkos poveikis darbui su personalu Lietuvoje

1.1 DARBO SU PERSONALU VEIKSNIŲ SISTEMA

Šiandieninės ekonomikos sąlygos – ekstremalios. Tai sąlygo