• ... tarpu kultūros centrine ašimi tampa tradicijos, papročiai ir vertybės. Todėl toliau... britų kultūra: kriketas, arbata, kariuomenės tradicijos, britų universitetuose besimokantis elito jaunimas... senimui, nuoširdumas, ištikimybė, šeimų glaudumas, tradicijos, patikimumas, stoiškumas, atkaklumas, pasiaukojimas, gerumas...

  • ... prigimties. Laisvieji mūrininkai – bažnyčių statytojai. Tradicijos, ceremonialas. Masonas – gera valia, žmogiškumas...

  • ... jais kalba žmonės su konkrečios tradicijos ir konkrečios situacijos žmonėmis. Čia...

  • ... laikotarpio lietuviu kultura. Tai buvo idejiniu ir moraliniu kompromisu kultura, kur išlaisvejimo... realistinio paprastumo klodas, suformuotas tautosakines tradicijos ir rusu literaturos poveikiu, egzistavo... stilistiniu normu disciplinos, pagaliau ilgaamžes tradicijos išlaikyti kurinio centre psichologini subjekta...

  • .... Atskiras, individualus, kitoniskas, netese jokios tradicijos. • Nauja realybe, transformuojama realybe, netiketu... I kaimo kultura. • Kuryba atsiremia i mitine tautos mastysena, etnine kultura. • Zemdirbiu.... • Nutolo nuo grynosios emocines lyrikos tradicijos. • Intymus isgyvenimo budas issilieja plastiskais...

  • ..., archeologiniai paminklai byloja apie vieninga kultura, civilizacija. Zymiausi paminklai rastio Kretoe... 4) itin iskeliamos rumu apeigu tradicijos. · Tetrarchija- Diokletiano ivesta valdzios adminstracinio... imperatoriui Zenonui. · Antikine graiku- romenu kultura labai paveike visu dabartines literaturos...

  • ...Organizacijos kultura ir jos vystymasis Turinys REFERATĄ ... vyrauja savitos vertybės, elgesio normos, tradicijos; • stiprina bendrumo jausmą, atsidavimą, lojalumą.... 9. Organizacijos kultura priklauso nuo įmonės vidinės aplinkos Įmonės kultura labai priklauso...

  • ... kunigų seminarijai. Bene pagrindinės pamaldumo tradicijos Telšių Šv. Antano bažnyčioje (dabar... miestiečių gyvenimo būdas, konservatyvios statybinės tradicijos, nes dažniausiai tie patys meistrai... http://samogitia.mch.mii.lt/kultura.lt.htm http://www.telsiai...

  • ...,gamtos ivaizdziu gausejimas.Gamta ir kultura susijungia.Sie salyciai idomus saviti... tąsa, toliau tolsta nuo neoromantinės tradicijos ir tampa humanistine filosofine lyrika... tąsa, toliau tolsta nuo neoromantinės tradicijos ir tampa humanistine filosofine lyrika...

  • ... pagrindinius veiksnius, darančius įtaką laidotuvių tradicijos kaitai. Respondentų nuomonių pasiskirstymas pavaizduotas... įtaką laidotuvių tradicijos kaitai Remiantis respondentų atsakymų duomenimis, didžiausią įtaką tradicijos kaitai...:< h...ttp://www.atgimimas.lt/Kultura/2010-metai-balandzio/Ritualai.-Vakar...

×
×