Paslaugu ekonomika

PASLAUGŲ EKONOMIKA

PAGRINDINĖS PASLAUGŲ TEORIJOS BEI PASLAUGŲ VEIKLOS ESMĖ

Klausimai:
1. Kokie yra išskiriami trys paslaugų ekonomikos raidos etapai ir jų esmė paslaugų teorijoje?
2. Kokia yra paslaugų esmė, pagrindinės paslaugų savybės bei skirtumai nuo materialios prekės?

• Paslaugos –

Ukrainos kultūra

UKRAINA
Kelios pastabos apie Ukrainą ir ukrainiečius
Žodis Ukraina reiškia „pasienio sritis“. Ukraina daugelio atžvilgiu buvo siena tarp Europos ir Azijos tiek europiečiams (daugiausia lenkams ir lietuviams keturioloktajame amžiuje), tiek azijiečiams (mongolams dvyliktajame amžiuje, tada turkams p

Trumpalaikio turto apskaita

Įvadas Turinys 1. Įvadas…………………………2 2. Statybų įmonės UAB ”Ginrida” veikla………………….4 2.1. Įmonės organizacinė struktūra……………………5 3. UAB „Ginrida“ vidaus tvarka……………………..6 4. UAB „Ginrida“ Klientų aptarnavimo standartai…………….10 4.1. Pardavimo proceso eiga………………………..10 4.2. Bendravimas su klientais………………………12 5. Konkurentai…………………………13 6. UAB “Ginridos” SSGG analizė……………………..14 7. Pasiūlimai ir išvados ……………………..16 8. Literatūra………………………..17 1.Įvadas Baigiamąją praktiką atlikau UAB “Ginrida”. Tai statybų … Read more Trumpalaikio turto apskaita