Teisės sociologija

TEISĖS SOCIOLOGIJA
I tema
Bendrosios sociologijos tikslai: 1)nustatyti visuomenės raidos klaidas; 2)surasti suderinamumo bei organizuotumo visuomenėje pagrindus; 3)nustatyti visuomenės struktūrines dalis. Bendras visiems sociologams tikslas – suprasti ir nustatyti santykius tarp individų grupių, t

JAUNIMO SUBKULTŪRA

Turinys

Įvadas 2
I. Kultūros samprata 4
1. Kultūros sąvokos atsiradimas 4
2. Kultūros esminės charakteristikos 4
3. Kultūra ir socializacija 5
4. Kultūros elementai 5
5. Kultūrų įvairovė 7
5.1 Etnocentrizmas 7
5.2. Kultūrinis reliatyvizmas 7
6. Kultūrų vidiniai skirtumai. Subkultūra, jos

apie sociologija… galima daug kam pritaikyti

Turinys

Įžanga…………………………………………………………………………………………..2
1. Pagrindinių sąvokų aiškinimas……………………………………………………………..3
2. Bendroji kultūros samprata…………………………………………………………………4
3. Kultūros sąvoka sociologijos moksle………………………………………………………5
4. Šeima – pamatas kultūrinei “dirvai”……………………………………………………….6