• ...būsenos, sukeliamos ekstremalių asmenybei sąlygų (stresorių), ...žmogaus dorovinc kultura, dalyvauja ...padeda ją nukreipti viena linkme. Jos branduolįsudaro kryptingumas irverzlumas. Mokymosi motyvacija padeda... sąlygas laisvai skleisti individualias savybes ...

×
×