• ... Lietuvos valstybės visuomeninio, politinio ir kultūrinio gyvenimo tendencijas. Jame parodyta nebe... Lenkijos valstybinio politinio bei visuomeninio kultūrinio gyvenimo integracija ir dezintegracija: klostėsi... Vilnensis) įsteigimas buvo reikšmingiausias LDK kultūrinio gyvenimo ir didelės praktinės politinės...

  • ... kultūriniu paveldu. Kultūrinio turizmo produktų pasiūla ir išvystymas suformavo kultūrinio turizmo centrus... dėl architektūrinio-kultūrinio paveldo objektų pritaikymo mokymo-konferencijų centrams ir kultūrinio turizmo... Sudaryti sąlygas kultūrinio turizmo plėtrai 19. Parengti ir įgyvendinti regioninių kultūrinio turizmo...

  • ... sprendžiami sekantys uždaviniai: • Sudaryti sąlygas kultūrinio turizmo plėtrai. • Sukurti Lietuvos jūrinio.... Be to, Lietuva dalyvauja tarptautiniuose kultūrinio turizmo projektuose: „Baroko kelias“, „Vienuolynų... rinkose, užtikrinant racionalų Lietuvos gamtinio, kultūrinio ir socialinio potencialo išnaudojimą, kas...

  • ..., nenusistovėjusios šių reiškinių tyrinėjimo metodologijos. Kultūrinio matmens tyrinėjimo požiūriu yra svarbi.... Tačiau empiriniame tyrime po-tstruktūralistinė kultūrinio dėmens samprata nėra plėtojama, apsiribojama... studijų, kuriuose buvo nagrinėjami vertybinio-kultūrinio lauko apibrėžiančio lyčių santykius aspektai...

  • ... Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkciją. Direkcijos veiklos tikslas – užtikrinti Kultūrinio rezervato nuostatuose.... Pagrindinis Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos uždavinys – kultūrinio rezervato teritorijos ir buferinės...

  • ... kultūriniu paveldu. Kultūrinio turizmo produktų pasiūla ir išvystymas suformavo kultūrinio turizmo centrus... apie Lietuvos turizmo sektorių susiformavimas.· Kultūrinio-istorinio ir gamtinio paveldo objektų... panaudojimas, intensyvi tarptautinio ekonominio ir kultūrinio bendradarbiavimo (dalykinių susitikimų) plėtra, sumažėjęs...

  • .... Literatūrinis ugdymas Pagrindinė literatūrinio ir kultūrinio lavinimo medžiaga – grožiniai kūriniai (ar... darbų, reikalaujančių savarankiškumo, kūrybiškumo, platesnio kultūrinio konteksto išmanymo, gebėjimo analizuoti, vertinti... struktūros analize ir | | |bei vertinti |kultūrinio konteksto argumentais. | | |grožinius |Sudėtingesnį tekstą...

  • ... Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkciją. Direkcijos veiklos tikslas – užtikrinti Kultūrinio rezervato nuostatuose.... Pagrindinis Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos uždavinys – kultūrinio rezervato teritorijos ir buferinės...

  • ... ir kultūrinio sluoksnio nepastebėta. Šiaurinėje ir šiaurvakarinėje pašlaitėje aptikta kultūrinio sluoksnio pėdsakų... m dydžio aikštelė iškiliu viduriu. Kultūrinio sluoksnio nepastebėta. Černiauskų arba Leipalingio.... Piliakalnis deformuotas, ilgai jį ariant. Kultūrinio sluoksnio pėdsakų ariammame lauke randama...

  • ... su visuomenės ekonominio, politinio ir kultūrinio gyvenimo pasikeitimais, atsispindinčiais žodžių reikšmėse... pavadinimus. Pavyzdžiui, kaip ekonominio ir kultūrinio bendravimo rezultatas į lietuvių kalbą... su visuomenės ekonominio, politinio ir kultūrinio gyvenimo pasikeitimais, atsispindinčiais žodžių reikšmėse...

×
×