• ... iki teisės. Tai įvairūs religiniai, kultūriniai, ekonominiai ir kt. faktoriai, kurie...

  • ... ar jų aplinkoje vyksta mišrūs kultūriniai – pramoginiai renginiai arba siauresnio pobudžio... Lietuvoje vis dar mažai išnaudojamas. Kultūriniai renginiai skirstomi į: šventes; festivalius...; nuolatinį kultūrinį gyvenimą (teatrai, muziejai). Kultūriniai renginiai būna tradiciniai (kasmetiniai festivaliai...

  • ...KULTŪRINIAI IR LITERATŪRINIAI ĮSPŪDŽIAI K.Boruta „...

  • ... esmė Mokslinė ir ekonominė pažanga, kultūriniai, ekonominiai, teisiniai, politiniai, socialiniai, ekologiniai... lankymui kultūros paveldo objektai, gamtiniai, kultūriniai, istoriniai ištekliai. • Valstybės institucijos nepakankamai... – tai kultūros, istorijos paminklai, kraštovaizdis, kultūriniai kompleksai, žymių įvykių vietos, etnokultūrinis...

  • .... Plūgų verstuvai gali būti cilindriniai, kultūriniai, pusiau sraigtiniai ir sraigtiniai. Cilindriniai... – auga dirbamuose laukuose. Kartu su kultūriniais augalais prisitaikiusios augti piktžolės vadinamos... peržiemojusios sėklas subrandina kartu su kultūriniais augalais. Joms priklauso rugiagėlė, dirvinė...

  • ..., sumažina prisitaikymą ir tarpusavio priklausomybę.Kultūriniai faktoriai Kultūros samprata ir jos...; • visuomenės vartojimo struktūrą. Kultūrinės jėgos Kultūriniai pranešimai Vartotojų sprendimo procesas Schema... šiame darbe nagrinėti faktoriai (socialiniai, kultūriniai, demografiniai) daro esminę įtaką vartotojo...

  • ... ištekliai................................................21 2.3.2. Kultūriniai rekreaciniai ištekliai..............................................23 III. PASIŪLA... panaudoti organizuojant poilsį, turizmą. § kultūriniai ištekliai – tai kultūriniai objektai, paminklai, istorinės įžymybės...

  • ... susijusių sugebėjimų: Ø Susidoroti su kultūriniais skirtumais tarptautinėse rinkose; Ø Suderinti... aiškus nuotolis išryškėja, kuomet atsiranda kultūriniai pokyčiai. Pavyzdžiui, kuomet kultūros vertybių... paskatinusią tolimesnius pokyčius Europoje. Praeityje kultūriniai pokyčiai dažniausiai būdavo lėti ir...

  • ... ir socialiniai - visuomeniniai, mokyklų bendradarbiavimo, kultūriniai, kraštotyriniai, meniniai, ekologiniai ar kitokie...: tai praktiniai, edukaciniai, visuomeniniai ir kultūriniai pasiekimai. Praktiniai pasiekimai: Įgyta meninių... formavimas. Savanoriško darbo tradicijų plėtojimas. Kultūriniai rezultatai: Projektas turi įtakos vaikų...

  • ... objektams II. Nemedžiaginė kultūrinė raiška (kultūriniai renginiai) Apibūdinant regiono kultūrinę aplinką... lankytojų poreikius, nagrinėjamoje teritorijoje vykstantys kultūriniai renginiai suklasifikuoti pagal reikšmingumą: • tarptautinę... teritorijoje įvardintini 27 kasmet organizuojami kultūriniai renginiai. Nustatyta, kad Dzūkijos NP...

×
×