• ... kultūros industrija…………………………………………………………..9 6.3. Kultūrinių renginių lankymas ir prieinamumas……………………………………...10 7..., kinų, teatrų bei kitų įvairių kultūrinių renginių organizavimas, tikslingai formuoja jau egzistuojančių... rodiklis 5, 56.6.3. Kultūrinių renginių lankymas ir prieinamumas Įvairių visuomenės...

  • ...). 2. Dabarties nemedžiaginė kultūrinė raiška (kultūrinių renginių metu atgimstančios etnokultūros tradicijos, susipynusios... propaguoti esamą regiono kultūros paveldą - kultūrinių renginių organizavimas. Druskininkų savivaldybės teritorijoje ir...

  • ... tiltas” vyr. menedžeris (4 metai) Kultūrinių renginių organizavimo skyriaus vadybininkas Vardas, pavardė... Schema 1 Akcininkų susirinkimas Direktorius Kultūrinių renginių Maitinimo Buhalteris organizavimo skyriaus vadovas.... Buhalteris 3. Maitinimo vadovas 4. Kultūrinių renginių orga¬nizavimo skyriaus vadybinin¬kas...

  • ... a. skulptūros Jurbarko bažnyčioje. Tarp kultūrinių renginių, sulaukiančių didesnio turistų susidomėjimo paminėtinas... atsispindi konkurencinės analizės, gamtinių bei kultūrinių išteklių analizių, turistinių zonų, sričių... kokybę. Pasirinktosios strategijos aprašymas Dėl kultūrinių ir gamtinių išteklių gausos bei...

  • ... kokią laisvo laiko dalį užima kultūrinių renginių lankymas bei kitoks dalyvavimas kultūrinėje... itin būdinga kitų miestų gyventojams. Kultūrinių poreikių reikšmingumo skalėje aukščiausią poziciją... daugiau parodaksalių dalykų. Mažiau aktyvūs kultūrinių renginių dalyviai, vyrai, dažniau išreiškia pretenzijas...

  • ... vystymąsi, naujų darbo vietų kūrimą, kultūrinių paminklų bei istorinių vietovių priežiūrą..., ryšių tobulinimą, didina muziejų ir kultūrinių renginių skaičių. Ekonominiu požiūriu, turizmo kaip... keliauti. Tai gali būti tiek kultūrinių, tiek ir tradicinių vertybių, požiūrių...

  • ...Kultūrinių išteklių panaudojimas turizmui Kultūros išteklių ... potencialo ir panaudojimo turizmui vertinimas Kultūrinių išteklių analizė ir pritaikymas turizmui... vertybės). Dabarties nemedžiaginė kultūrinė raiška (kultūrinių renginių metų atgimstancios etnokultūros tradicijos, susipynusios...

  • ... ir šiaurinėje dalyse yra nemaži kultūrinių pievų plotai. EH3e3. (N). Šį... bibliotekininkų profesionalumui ugdyti. Kvalifikacijos kėlimo renginių nepakanka, būtina daugiau dėmesio skirti... viešoji biblioteka organizuoja nemažai įvairių kultūrinių renginių: 1999 m. buvo organizuoti 108...

  • ... palanki užsienio turistų pritraukimui.3. Kultūrinių renginių tradicijos4. Unikalūs gamtiniai rekreaciniai ištekliai5.... 2. Unikalių gamtinių, architektūrinių ir kultūrinių išteklių pritaikymas įvairioms rekreacijos formoms... 2. Unikalių gamtinių, architektūrinių ir kultūrinių išteklių pritaikymas įvairioms rekreacijos formoms...

  • ... po pamokinė veikla nėra praturtinta kultūrinių renginių lankymu, domėjimusi Lietuvos istorija, muziejais... (pramoginiai); švietėjiški (pažintiniai); šventiniai; -pagal renginių pobūdį (žanrą, stilių): liaudiški; pramoginiai.... Tobulinti ryšius su miesto kultūros renginių organizatoriais, skatinti meninių institucijų darbuotojų...

×
×