• ... dėl tada susiklosčiusios politinės bei kultūrinės padėties, kūrinys buvo išleistas tik...

  • ... žmonių gyvensenos priežastis. Archeologija ir kultūrinė antropologija turi panašius tikslus, bet... įdomių antropologijos problemų (Marvin H. Kultūrinė antropologija, - Vilnius. 1998, p. 15... tyrimo strategijomis, arba paradigmomis. Svarbiausia kultūrinės antropologijos užduotis yra aiškinti žmonių...

  • ... Lina NEDZINSKAITĖ Lina NORKŪNAITĖ SOCIALINĖ – KULTŪRINĖ APLINKA Marketingo savarankiškas darbas Darbo... rodikliai, charakteristikos, pokyčiai. Socialinė ir kultūrinė aplinka – tai marketingo makroaplinkos elementas... savita kultūrinė aplinka. Lietuvos kultūrinei aplinkai būdingi anksčiau apibūdinti pagrindiniai kultūrinės aplinkos...

  • ... pogrindžio kultūros scenomis (scenos terminą kultūrinės grupės išraiškai apibrėžti naudoja patys... ieškoti praeities kultūroje. Visos minėtos kultūrinės orientacijos jaunimo sąmonėje gali egzistuoti.... “Virtualioj postmodernistinėj tikrovėj sąveikauja skirtingos kultūrinės tradicijos. Išnyksta linijinis judėjimas iš...

  • ...Kinijos kultūrinė revoliucija Didžioji kultūrinė revoliucija (1966-1976 m.) - Kinijos ... dvasininkų, jis irgi nemažai kalėjo. Kultūrinė revoliucija Tibete oficialiai pradėta 1966m... dauguma Vakarų analitikų mano, jog kultūrinė revoliucija sąlygojo visos prastai išsilaviniusių...

  • ... elementai. Tai ekonominė, socialinė ir kultūrinė, politinė ir teisinė, mokslinė ir..., kitus reklaminius triukus. 2.2. KULTŪRINĖ APLINKA Kultūra yra visuomenės gyvenimo... tokie makroekonominiai veiksniai kaip socialinė – kultūrinė aplinka. Nuo šios aplinkos poveikio...

  • ... visoje Lietuvoje vyraujančios politinės, ekonominės, kultūrinės situacijos. Tačiau parapija išliko stipri...

  • ... VERSLO VADYBOS FAKULTETAS REFERATAS TEMA: KULTŪRINĖS ĮTAKOS VERSLE ATLIKO: Daiva Žvikienė...

  • ... kultūrinės moterų atskirties problemą. Vytautas Kavolis teigia, visais istoriniais laikotarpiais moterų kultūrinė... darbe nenagrinėjama. Apsiribojama prielaida, kad kultūrinės moterų atskirties aspektas sociologiniais metodais..." ir "kultūrinės lyties" terminų naudojimas nurodo į griežtą biologinės ir kultūrinės srities...

  • ... viduje, jėzuitams perimant iš protestantų kultūrinės veiklos iniciatyvą, Vakarų Europoje Reformacijos... ir sustabdžiusiais daugelį politinės ir kultūrinės raidos procesų. Kultūros istorikai tebesvarsto... dinastija virto prolenkiškos politinės ir kultūrinės orientacijos Jogailaičių dinastija, o polonizacija...

×
×