Sociokultūrinė veikla bendruomenėje ir įgūdžių formavimasis

TURINYS:
1. Sociokultūrinės veiklos principai…………………………………..………………..3psl.
2. Sociokultūrinė veikla visuomenėje…………………………………………………..4 psl.
3. Bendruomenės centro ugdymo veikos samprata…………………..……………..5psl.
4. Sociokultūrinė veikl

1. SOCIOKULTŪRINĖ VEIKLA BENDRUOMENĖJE

TURINYS

I. SOCIOKULTŪRINĖ VEIKLA BENDRUOMENĖJE IR GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ LAVINIMAS

1. SOCIOKULTŪRINĖ VEIKLA BENDRUOMENĖJE ………………………………………….2

1.1. Sociokultūrinio darbo sanprata………………………………………………………………….2
1.2. Bendruomenė ir socialinė pagalba joje……………………………………………………..…..2
1.3. Sociokultūrin

Leipalingio parapijos istorinė, sielovadinės ir kultūrinės veiklos analizė

Leipalingio parapijos istorines, religines ir pastoracines veiklos analize
Turinys
Įžanga ………………………………………………………………….. 1

I. Leipalingio istorinė ir religinė praeitis
iki XX a. pradžios…………………………………………………………………….. 3

1. Miestelio pavadinimas, kilmė ir dvaras…………………………………………….. 3

Diskusija apie Justiną Marcinkevičių 2003 m. literatūrinėje ir kultūrinėje spaudoje

Diskusija apie poeto Justino Marcinkevičiaus kūrybą nusitęsė per keletą literatūrinės ir kultūrinės spaudos leidinių. Šios diskusijos pradžia bene 2003 m. balandžio mėnesio “Naujojo Židinio-Aidų” numeryje pasirodžiusi tema “Marcinkevičiaus fenomenas”. Šiai temai nagrinėti žurnale skirtos trijų skirt