• ... į materialines vertybes, vartojimą, mokyti racionaliai organizuoti darbą, didinti darbo produktyvumą ir gerinti..., gausinant jos dvasines ir materialines vertybes; Tautinio auklėjimo veiksniai ir organizavimas Ir S. Šalkauskis, ir A. Maceina... gali būti nesuderinamumas tarp to, kas dabar yra, ir kas gali būti suvokta. Huntas...

  • .... Kas yra gyvenimas? Ar žmogaus gyvenimas turi prasmę? Kas yra prasminga? 3. Koks yra vieno... tik materialines, bet ir dvasines vertybes ir tuo būdu sudarydamas naują savo egzistencijos turinį, žmogus ir... kylantis klausimas: ar tai, kas yra, taip ir turi būti? Jeigu taip, tai...

  • ...ir išreikšti ju tikruma, kaip „vertybe sau", yra...materialines gerybes ir niekino idealistini pasišventima nerealiems tikslams. „Perkeltas i kita dirva ir..., kas yra meile ir mirtis....dvasines ir kurybines raidos romanas, kuri valdo asociaciju šuoliavimas ir...

  • ...ir resursus. Kadangi valdžia vienodai atsakinga irvertybes, kurioms ji atstovauja, ir...materialine ir dvasine šeimos gerove, nors šiame rūpestyje jų vaidmuo iš dalies yra...

  • ...dvasines ir fizines galias, suteikti galimybę plėtotis individualybei.2.Užtikrinti kultūrinį ir... tikslo. Materialines gėrybes ir kultūrines vertybes, ...ir kartais neteisingas mokymo sampratas pakeisti išsamesnėmis žiniomis ir supratimu, kas yra mokymas ir...

  • ...jos buvo ir mylinti mama, ir materialine gerove besirūpinantis tėtis. Ji ir jos ... problemos: kas yra laimė ir tiesa, koks gyvenimo tikslas ir kas svarbiausia žmogaus ... yra grynai fiziniai, net vaikų žiūrėjimas. Jos darbai užgožia moralines, dvasines vertybes...

  • ...jos buvo ir mylinti mama, ir materialine gerove besirūpinantis tėtis. Ji ir jos ... problemos: kas yra laimė ir tiesa, koks gyvenimo tikslas ir kas svarbiausia žmogaus ... yra grynai fiziniai, net vaikų žiūrėjimas. Jos darbai užgožia moralines, dvasines vertybes...

  • ...vertybes, tikslus ir politinio veiksmo bûdus. Integracijos problema yra nuolatinë ir...yra pasiekti valdþios jos vadovams ir sudaryti aktyviems nariams tinkamas dvasines ir materialines... bûtinai iðsaugoti viskà, kas yra naudinga ir vertinga: tautinius ...

  • ...vertybes, tikslus ir politinio veiksmo būdus. Integracijos problema yra nuolatinė ir...yra pasiekti valdžios jos vadovams ir sudaryti aktyviems nariams tinkamas dvasines ir materialines... būtinai išsaugoti viską, kas yra naudinga ir vertinga: tautinius ...

  • ... ir padeda spręsti nuteistųjų dvasines ir materialines problemas. Tačiau NVO kol kas per... Susitaikymas su nusikaltėlio vaidmeniu ir yra vienas iš antrinės ...kaip visuomenės narį, kuriantį materialines ir dvasines vertybes savo esminiams poreikiams patenkinti ...

×
×