• ... – pačiam – sau, subjektyvumo." MATERIJOS GAMTA, KŪNIŠKUMAS AUGALIŠKUMAS JUSLUMAS BAIGTUMAS BŪTINUMAS TRANSCENDENTALUMAS... kūniškumo instrumentiškumą. Žmogus žino, jog kūniškumas daro jį prieinamą kito žmogaus... problemas. Žmogaus fenomenas rodo, kad kūniškumas yra dvasios išraiška.Žmogaus dvasia...

  • .... Dž. Berklio filosofijoje ,,kūniškumas” nėra ,,materialumas”, - jam kūniškumas reiškia jusliškumą, o jusliška... reprezentuoti proto veiklos – kūniškumas yra proto priešybė. Kūniškumas yra priklausomas, pasyvus, tįsus...

  • .... HERDER ‘ IO , TURI KALBĄ . ŽMOGAUS KŪNIŠKUMAS YRA ATVIRAS PASAULIUI . VERTIKALI EISENA... KŪNIŠKUMO INSTRUMENTIŠKUMĄ . ŽMOGUS ŽINO , JOG KŪNIŠKUMAS DARO JĮ PRIEINAMĄ KITO ŽMOGAUS... PROBLEMAS . ŽMOGAUS FENOMENAS RODO , KAD KŪNIŠKUMAS YRA DVASIOS IŠRAIŠKA . ŽMOGAUS DVASIA...

  • ... pradžių suvokta anksčiau minėtais būdais. Kūniškumas visiškai priklausantis nuo suvokimo, yra... reprezentuoti proto veikos – kūniškumas yra roto priešybė. Kūniškumas yra priklausomas, pasyvus, tysus...

  • ... yra kažkas kitas negu jo kūniškumas, jog jis negali būti kilęs... formavimą. Gyvūnui užmigus lieka gyvasis kūniškumas. Gyvūnui pabudus, jo kūną tiesiog.... Bet aplinkai atiduodamas ne tik kūniškumas, į ją dvelkia taip pat...

  • ... laikas, tam, kad būtų panaudotas  kūniškumas  žmogaus egzistavimas padalytam pasaulyje  nusiteikimas... laikas, tam, kad būtų panaudotas  kūniškumas  žmogaus egzistavimas padalytam pasaulyje  nusiteikimas...

  • ... pirmenybę inteligibiliam dvasios pasauliui, nuvertinamas kūniškumas. Šiuo atžvilgiu PLATONO antropologija bei... antai daiktų priešinimasis, kiti žmonės, kūniškumas) laisvės nesunaikina, nes tik laisvė...

  • ... dvilypumas pavaizduotas taip: Materialioji gamta Kūniškumas Augališkumas Juslumas Baigtinumas Būtinumas Transcendentalumas... priežastis. Priešingai Dekartui, mąstymas ir kūniškumas jam nėra atskiros substancijos, o...

  • ... mūsų netobulumas darosi dar ryškesnis. Kūniškumas mus gali taip paveikti, kad... fizikos problematika. Antiteziškas neerdviškam dvasiškumui kūniškumas visų pirma reiškia būtent materialų...

  • ... vadinti Šokėjos monologu, nes apie kūniškuma, kuris yra šios kaukės esmė.... Šiame sonete tarsi paneigiamas Šokėjos kūniškumas, žemiškumas, o akcentuojamas dvasingumas, bet...

×
×