• ... ...........................................................................................................8 Jono Aisčio biografija Jonas Aleksandravičius (J. Aistis) gimė 1904 m. liepos...). Lietuvoje išspausdintos ir jo rinktinės “Katarsis” (1988), “Daina graudyn ir įstabyn... manęs... Jonas Aistis Rinkinys „Eilėraščiai“ „Baladė-3“ analizė ir interpretacija Jonas Aistis gimė 1904m...

  • ...) skambėjo kaip nelauktas ir absoliutus katarsis" (1993.IX.20); Andrea Bocelli... patirtyje. Alfonsas Nyka-Niliūnas ir Jonas Aistis. Priartėjimas Alfonso Nykos-Niliūno poezijos... poezijos rinktinę "Katarsis"; nors ir pritaria minčiai, kad Aistis yra didžiausias XX...

  • ... RAŠYTOJAI IR SVARBIAUSI JŲ KŪRINIAI Aistis Jonas (J.Aleksandravičius, J.Kossu – Aleksandravičius...“, „Imago mortis“, „Užgesę chimeros akys“, „Katarsis“, publicistikos rink. „Milfordo gatvės elegijos... prieš ataką“, „Vilniaus kalneliai“; Biliūnas Jonas (1879 – 1907) – apsakymai „Joniukas“, „Kliudžiau...

×
×