• ...ryšiai organizacijoje, atsipindi X,Y ir Z teorijose bei organizacijos elgsenos modeliuose. ... Taigi, individualios atsakomybės JAV “Z” tipo firmose vertybė atspindi labai ... KTU,1996. Miner B.J. Organizational Behavior. Performance and productivity. - Random ...

  • ...ir medžio tipo schemas. Kadangi medžio tipo duomenų struktūrų aptarnavimui fizinės organizacijos metodai... X Y; X Z FT X Y,Z. FT4. Projektyvumas: X Y,Z FT X Y; X Z. FT5. Tranzityvumas: X Y; Y... Vilnius, 1993. 23. R.J. Brachman and H.J. Levesque, eds. Readings ...

  • ...x ašies kordinatė,y ašies kordinatė) - apie x,y...organizacijos # .net - tinklo paslaugu tiekejaj # .org - Ne pelno siekenchios organizacijos...and Internetwork Security: Principles and...tipo kintamaisiais (t.y...

  • ...procesai, vykstantys už organizacijos ribų, t.y. jos aplinkoje. ... Praktikoje naudojama minėto strategijos tipo forma - nesusijusi (konglomeratinė) diversifikacija...600 lt (138 600 X iš tikimybės 0,6...February, 1968. 13. Hickson D.J. and others. A strategics ...

  • ...sprendimus. X tipo lyderis gali panaudoti psichologinį spaudimą, gąsdinimą. Y teorijos... ir kūrybiškumo panaudojimas sprendžiant organizacijos problemas. Taigi „demokratiškas lyderis...and practice. – London: DP Publicationas Ltd, 1990 15. Desler G., Duff J...

  • ...2001 m. Pasaulinės sveikatos organizacijos dokumentas “Integruoto tarpžinybinio... tuo tarpu kaimiškojo tipo gyvenamosiose vietovėse respondentų...“ kategorijoje buvo paminėta: „X BOX“, „super ninten“, „...and concepts / Ed. by. E.K.Morris, C.J. Braukmann. N.Y. and...

  • ... Vidrinskaitė S., Žilys J. Lietuvos konstitucinė teisė: ... paleidžiamais asmenimis. Organizacijos savanoriai (Vilniaus ...Priešingu atveju vieno tipo investicijos išstumia kitas...and local investment by the formulas: and , Here Y and X are shares of local and...

  • ... reikalinga pagarba, šiluma. X, Y, Z vadybos teorijos ... firma ,,Mc Kinsey and Co“ sėkmingam ...tipo biurokratijos modelį, kuris pasižymi šiomis charakteristikomis: 1) Kiekvienoje organizacijos...., Kazlauskienė E., Zemblytė J. Organizacijų vadyba. – Kaunas,...

  • ... teachers and students at the gymnasium and it... yra matoma, t.y. organizacijos interjeras bei eksterjeras,... ypatybės. Anot V. J. Černiaus (2006), komunikacija...tai naudinga bet kokio tipo organizacijos veikloje. Tačiau aklas... maitinimas 2,52 X 7. Geri santykiai...

  • ...tiriamasis pobūdis, t.y. arneapsiribojama tik ... Juozaitienė L., Staponkienė J. Verslo ir ...organizacijos darbą. Be to, kai kurie demokratinio tipo...Amžius. Analizuojant UAB „X“ darbuotojų atsakymus ... Grigalauskaitė ( „Leadership and Education“) „Vadovavimas ir...

×
×