• ... ir medžio tipo schemas. Kadangi medžio tipo duomenų struktūrų aptarnavimui fizinės organizacijos metodai...: X FT X X. FT2. Papildymas: X Y FT X,Z Y. FT3. Adityvumas: X Y; X..., Vilnius, 1993. 23. R.J. Brachman and H.J. Levesque, eds. Readings in...

  • ... and management teams and work in teams, and ...kurį atitinka padėties informacija; x (t) – padėties...organizacijos veiklą;  laikytis organizacijos kultūros. Koks organizacijos mikroklimatas? Kokio tipo...Barvydienė, R., Kasiulis, J. 1998. Vadovavimo psichologija...

  • ... (Program Evaluation and Review Technique – PERT.... Pagrindiniai ,,Teorijos X” teiginiai: • Vidutiniam ...kurios įtakoja organizacijos struktūrą. J. Vudvortas pagal ...organizacijos veiklą. Vadovo vaidmuo organizacijoje skiriasi priklausomai nuo organizacijos tipo...

  • ... Vidrinskaitė S., Žilys J. Lietuvos konstitucinė teisė: ... paleidžiamais asmenimis. Organizacijos savanoriai (Vilniaus ...Priešingu atveju vieno tipo investicijos išstumia kitas...and X are shares of local and foreign investment in Lithuania’s GDP, and and...

  • .... Paužienė. Distribution, status and protection of Lithuanian ... Lickevič J. Dregalo S. Šupevič VI 12 X 10 - ...apranga darbui ertmėje – sauso tipo hidrokostiumas, paprastas ... laikyti sąjunginės visuomeninės organizacijos, užtikrinsiančios speleologinio judėjimo...

  • ...organizacijos reputaciją, sustiprina vartotojų lojalumą, palengvina kitų organizacijos siūlomų paslaugų pardavimą, padidina organizacijos...naujo tipo paveikslėlių... (Burkus J., 1993...branch, Culture and music departement –...atsakymus pažymėkite „X“) □ ...

  • ...organizacijos reputaciją, sustiprina vartotojų lojalumą, palengvina kitų organizacijos siūlomų paslaugų pardavimą, padidina organizacijos...naujo tipo paveikslėlių... (Burkus J., 1993...branch, Culture and music departement –...atsakymus pažymėkite „X“) □ ...

  • ...organizacijas. Šio tipo susivienijimai yra tarsi “specializuotos” organizacijos, kurios ..., 1997. 39. Matakas J. Šiuolaikinė valstybė. Kaunas: Technologija... Service; The Scope and Theary of Government - ... klausimą ir kryžiuku (x) pažymėti pasirinktą atsakymo ...

  • .... J.Lorsh ir P.Lawrence vieni pirmųjų analizuoja organizacijos ... Praktikoje naudojama minėto strategijos tipo forma - nesusijusi (konglomeratinė) diversifikacija...600 lt (138 600 X iš tikimybės 0,6...February, 1968. 13. Hickson D.J. and others. A strategics ...

  • ...O. E. Public Management and Administration:an Introduction... organizacijos formos požiūriu; Organizacijos dydžio požiūriu; Gamybos (veiklos) tipo...Karolio Didžiojo imperija). Vėliau, X-XII a., ...tarpusavio priklausomybė; Beamtenherrschaft J.Marchas, J.P.Olsenas:...

×
×