• ... kūrinyje „Altorių šešėly“. Tai pirmasis lietuvių literatūroje meniškai brandus psichologinis romanas. Jo... žengė platų – žingsnį dar nevaikščiotais lietuvių prozos takais. Visas kūrinys padalintas...: jis nejautė pašaukimo Dievo tarnystei. Herojus stengiasi save nuraminti, „suimti į...

  • ... yra novatoriškas kūrinys to meto lietuvių literatūroje. Jam būdingas autobiografiškumas, prisiminimų aktualizavimas... siejamas su avangardiniu menu, suklestėjusiu lietuvių literatūroje XX a. trečiajame dešimtmetyje. Avangardistai... interesų reiškėją, didvyrį ir kankinį. Herojus kenčia dėl to, kad visa...

  • .... Ne viskas pasakoma tiesiogiai.Grožinėje literatūroje svarbiausia potekstė.5) pragmatiškumas .Tekstas... ir skaitymo požiūriu,* kūrinio meniškumas. Lietuvių literatūroje trumpu kūrinių yra labai mažai...: prozoje yra pasakotojas, poezijoje – lyrinis herojus, dramoje – pats skaitytojas turi suvokti...

  • ... Jo žodžiai: “Poezijoje ir dailiojoj literatūroj pirmų pirmiausia turi būti gracija.... J.Savickis JS kūryba diegė lietuvių literatūroje intelektualinio tipo pasakojimo meną, grindžiamą... skydais, kad neparodytų savo veido. Herojus, ne tiek veikia, kontaktuoja su...

  • ... Jo žodžiai: “Poezijoje ir dailiojoj literatūroj pirmų pirmiausia turi būti gracija.... J.Savickis JS kūryba diegė lietuvių literatūroje intelektualinio tipo pasakojimo meną, grindžiamą... skydais, kad neparodytų savo veido. Herojus, ne tiek veikia, kontaktuoja su...

  • .... V. KRĖVĖS APSAKYMO “SILKĖS” ANALIZĖ Lietuvių literatūroje gausu įvairaus žanro kūrinių, išaukštinančių... kulminaciją. Savo valdovo puotoje lyrinis herojus atsiskleidžia ir kaip kūrybinė individualybė... iš originaliausių ir reikšmingiausių kūrinių lietuvių literatūroje. Romanas yra savitas ne vien...

  • ... milžiniškas kalnas iškyla XVIII a. lietuvių literatūroje K. Donelaičio kūryba. Svarbiausias jo... kulminaciją. Savo valdovo puotoje lyrinis herojus atsiskleidžia ir kaip kūrybinė individualybė... iš originaliausių ir reikšmingiausių kūrinių lietuvių literatūroje. Romanas yra savitas ne vien...

  • .... Savickis – neabejotinai „kitoks“ lietuvių literatūroje. Kitoks, nei iki tol lietuvių novelėse vaizduotas, yra... psichologinius procesus lietuvių novelistikoje. Jo tekstuose turbūt pirmą kartą lietuvių literatūroje taip akivaizdžiai... charakterio kietumą. Vaikas, mylimiausias Savickio herojus už savarankiškumą, tokioje situacijoje priverstas...

  • ... E. Bukelienė tvirtina: Ketvirtasis dešimtmetis lietuvių literatūroje reikšmingas kaip stambiosios prozos kiekybinio... ir privataus gyvenimo vaizdavimu. Romano herojus – besiformuojantis žmogus, ieškantis pats savęs... romanas lietuvių literatūroje. Čia buvo aštriai kritikuojama amerikietiška kapitalistinė visomenė ir lietuvių miesčionija...

  • ..., reikšmingumo, sprendimų dorovinės vertės pabrėžimas. Herojus vaizduojamas tik iškiliausiais gyvenimo momentais... savo vietą. Maironis jau seniai lietuvių literatūroje suvokiamas kaip klasikinis poetas, teigiąs... gamtą grožio aspektu. Jis sukūrė lietuvių literatūroje gamtos grožio modelį. Maironio gamta...

×
×