• ....1. Įmonės finansinės veiklos sąvokų analizė 5 III. Įmonės finansinės veiklos vertinimas 7 3... „Klaipėdos baldai“ finansinės veiklos vertinimui buvo naudojami dviejų metų veiklos rodikliai, paimti iš.... Pelno (nuostolio) ataskaita. Horizontalioji analizė 6 lentelė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Horizontalioji analizė...

  • ... 5 Pelno (nuostolio)ataskaita. Vertikalioji analizė 7 Pelno (nuostolio)ataskaita. Horizontalioji analizė... šaltiniuose. Darbo tikslas: • UAB „Slavita“ finansinės veiklos vertinimas. Uždaviniai: • Įmonės vertikalioji ir...: UAB „Slavita“ finansinės veiklos vertinimui buvo naudojami dviejų metų veiklos rodikliai, paimti iš...

  • ... FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ KURSINIS DARBAS TURINYS I. TRUMPA AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ VEIKLOS... LĖŠŲ GAVIMO IR PANAUDOJIMO ATASKAITA........................................................... .................................................15 V. AB „VILNIAUS ...

  • ... kaitą. Darbo tikslas – UAB „Piramidė“ finansinės veiklos rezultatai ir jų įtaka pelnui... trumpam laikotarpiui pateikti „pagražintas“ finansines ataskaitas.  Infliacijos laikotarpiais sąskaitų balansų vertė... veiklos sąnaudas, pridėjus kitos veiklos pelną bei finansinės ir investicinės veiklos pelną. Svarbiausią įprastinės veiklos...

  • ...UAB „GINTARO BALDAI“ FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ UAB „GINTARO BALDAI“ FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 2002m. Spalio... mėn. 30 d. Pelno (nuostolio) ataskaita (Lt) Eil. Nr. Straipsniai Suma...

  • ... mokesčius. Pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą Pelno (nuostolio) ataskaita finansinė ataskaita, kurioje nustatomos visos... iš finansinės veiklos (+/-) , • Pinigų srautai iš ypatingosios veiklos: Pinigų srautų iš ypatingosios veiklos padidėjimas...

  • ... įmonės finansinės veiklos tyrimas. (Radavičius, 1997, 14-19) 1.3.Finansinės ataskaitos – pagrindinis finansinės... nuostolio ataskaita, pastabos; Prancūzija – balansas, pajamų ataskaita, pastabos (priedas). JAV korporacijų finansinė ataskaita yra...

  • ... (nuostolio) ataskaita, pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita, finansinės būklės pakitimų (pinigų srautų) ataskaita ir paaiškinamasis... MU lėšų. Atlikus MU finansinės veiklos auditą, finansinė atskaitomybė tvirtinama miškų urėdo ir... MU lėšų. Atlikus MU finansinės veiklos auditą, finansinė atskaitomybė tvirtinama miškų urėdo ir...

  • ... gali būti: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės veiklos pajamos, neįprastinės veiklos pajamos. Visos... pokyčių ataskaita; 4) pinigų srautų ataskaita; 5) aiškinamasis raštas. Finansinės atskaitomybės pavyzdines ataskaitas, įskaitant...

  • ...: 1. finansinė atskaitomybė (balansas, pelnonuostolio ataskaita, pelnonuostolio paskirstymo ataskaita, pinigų srautų ataskaita). 2. Sąskaitų... veiklos sąnaudomis ir netekimais, taip pat savos statybos sąnaudos. 46. Prie finansinės veiklos...

×
×