• ..._NR char(6), PAVARDĖ char(15), VARDAS char(10), ĮDARB_DATA date, MIESTAS char..." or VIETA="NEW YORK" and KIEKIS < 20 and KAINA < 1000; KOMPL_NR...: X FT X X. FT2. Papildymas: X Y FT X,Z Y. FT3. Adityvumas: X Y; X... x reikšmei. Kadangi Y (Y,Z (X=x (r))) = Y (X=x (r)), tai Y (X=x...

  • ...'msg'}; ################################################### ($x,$x,$x,$x, $here) = gethostbyname($null); ($x,$x,$x,$x, $there) ...char **argv) { //pasveikinimo (welkome) zinute char *fst = "nConnected!nn"; char...Network and Internetwork Security: Principles and...

  • ... 32+92=90. SUMX2MY2() array_x - x reikšmės, array_y - y reikšmės...) 12+9=21. SUMX2PY2() array_x - x reikšmės, array_y - y reikšmės..._num - pradžios simbolis(skaičius) num_chars - simbolių skaičius. new_text - naujas... 0,05. Logical, loginės funkcijos. AND() logical1, logical2... - loginės sąlygos, gali...

  • ... domuo): x>y {ar X daugiau už Y}; x>=y {ar X daugiau arba... {ar X nelygu Y}, arba loginė išraiška, pav. (flag and (X>=Y)), kur... nagrinėjamas polinomas y=2*x*x*x-6*x*x+3*x+1.Toliau ciklu WHILE... ReadKey perskaito paspausto klavišo kodą (char tipo reikšmę), tačiau ekrane jos...

  • ..., integral ?) savyje apjungia duomenų tipus char, short, long • Pats duomenų tipas... ?) • bitai min max char 8 -128 127 unsigned char 8 0 255... atskirai • Yra keturios: • & - loginis IR (AND operacija) • ^ - poskiltinis sumavimas moduliu 2... • %o - aštuntainis skaičius be ženklo • %x - šešioliktainis skaičius be ženklo Pavyzdžiai...

  • ...: + – * / = < > ( ) { } . , : ; ′ • Simbolių poros: <> <= >= := .. Baziniai žodžiai: and array begin case const ... Simbolinis tipas žymimas standartiniu vardu char. Simbolinio tipo reikšmės yra ... sudaro du skaičiai: writeln(x : 10 : 2) Pirmasis skaičius (...

  • ... prekybos centrai buvo vienuolynai (VII – X a.). Klestėjimo laikotarpis baigėsi XII....Bell įkūrė kompaniją „American Telephone and Telegraph Company“, kuri gyvuoja iki... pasaulio Naujienų agentūrą įkūrė pranc. Charlis Havas 1835 m. Jis rinko... kolonijizmą. NWICO – New World Information and Communication Order – propagavo naują tvarką...

×
×