• .... 117 straipsnis. Visuotinio teisėjų susirinkimo kompetencija Visuotinis teisėjų susirinkimas: 1) tvirtina... objektas yra advokato civilinė atsakomybė už advokato, advokato padėjėjų ir kitų advokato ar advokatų.... 72. Karo policininko kompetencija. 5 straipsnis. Karo policijos kompetencija 1. Vykdydama šio...

  • ... administracinio teismo kompetencija susideda iš 2 dalių: I Bendroji kompetencija II Papildoma Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencija I Bendroji kompetencija: 1.... Pasibaigus advokato padėjėjo praktikos laikui, advokato padėjėjas turi teisę tęsti advokato padėjėjo praktiką...

  • ...-jas yra išskiriama tokia teismų kompetencija:  JURISDIKCINĖ kompetencija, t.y. teismo teisės...) institutas;  teismingumo institutas. Kompetencija ir priskirtinumas – netapačios sampratos:  Kompetencija – tam tikros institucijos... advokato ar jo padėjėjo pagalbai apmokėti sudaro: 1) išlaidos už advokato ar advokato...

  • ... advokato pareigos yra geriausia galimybė pasirengti tapti Teismo Teisėju. 4. Generalinio advokato... Respublikos Konstitucinio teismo kompetencija susidurs su Teisingumo Teismo kompetencija. Visi EB pirminės... Teismo preliminarų nutarimą. Teisingumo Teismo kompetencija neapima nacionalinės teisės aiškinimo klausimų...

  • .... Po 1933m. ši kompetencija atiteko teisingumo ministrui. Advokatų tarybos kompetencija: - saugoti advokatų... darbotvarkę nustatydavo Advokatų taryba. Jo kompetencija: - rinkdavo advokatų tarybą ir revizij... advokato pažymėjimą. Teisės verstis advokato veikla liudijimo išdavinio diena laikoma advokato teisės verstis advokato...

  • ... 1. PREAMBULĖ 1.1. Advokato vaidmuo visuomenėje Advokato vaidmuo visuomenėje, pagrįstoje pagarba... duodančio asmens ar institucijos tapatybė, kompetencija ir įgaliojimai yra neaiškūs, advokatas... priemonių, kad įsitinkintų jų tapatybe, kompetencija ir įgaliojimais. 3.1.2...

  • ... kelti kvalifikaciją, kad būti advokatais. Advokato kvalifikacinių egzaminų programą sudaro ir... aktų teisine galia, valstybės institucijų kompetencija. Toks klasifikavimas tinka sąjunginėms valstybėms....) nustatomos Prezidento funkcijas,pareigas, rinkimai, kompetencija ir kt. klausimai. 7straipsnis"LR...

  • ... padėties komponentas yra kompetencija – norminė prigimtis ir tai, kad kompetencija apima vykdomosios... ir pirmininką; Teisingumo ministras priima advokato priesaiką ir gali kreiptis į... užsienio valstybių diplomatinius atstovus. Kompetencija. Prioritetinė URM kompetencija - vadovauti tarptautinių sutarčių, įtvirtinančių...

  • ... stiprinti teisingumą. Teisiškai vertinant advokato ar advokato padėjėjo veiksmus atsižvelgtina į specifinę... ir advokato padėjėjas savo funkcijas vykdytų dorai, sąžiningai ir rūpestingai. Advokato ir advokato... kenkia advokato prestižui ir orumui, kelia teismo nepasiti¬kėjimą jo kompetencija. CPK...

  • ... ,,ištirti”. Kadangi advokato profesijos specifika suponuoja ypatingą advokato ir advokato padėjėjo padėtį civiliniame... kenkia advokato prestižui ir orumui, kelia teismo nepasiti¬kėjimą jo kompetencija. CPK... numato, kad dėl advokato, advokato padėjėjų ir kitų advokato ar advokatų profesinės bendrijos...

×
×