• ... kuratoriui bei viešo paskelbimo būdu (438 straipsnis). 10. Skolininko prieštaravimai turi... galimybės CPK 429 straipsnyje ir 438 straipsnyje numatytus procesinius dokumentus įteikti... tris dienas išsiunčiamas išieškotojui (CPK 438 straipsnis). Klausimas. Teismams paduodami pareiškimai...

  • ... atitiktų papildomo finansavimo reikalavimus”; reglamentas 438/2001 “Dėl išsamių taisyklių, kaip... pareiškėjams. Vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 438/2001 5 straipsniu, Lietuva pateiks... agentūra. Remiantis Reglamento (EB) Nr. 438/2001 4 straipsniu, įgyvendinančiosios institucijos...

  • ...-1999 metais čia buvo užfiksuota 438 viešbučiai. Mažiausias viešbučių skaičius buvo... Jurbarko r. sav. 287 437 438 438 Pagėgių sav. Šilalės r. sav... - 1999 metais čia buvo užfiksuota 438 viešbučiai. Mažiausias viešbučių skaičius buvo... Jurbarko rajono savivaldybės plotį. R = 438 – 247 = 191 Apskaičiuoju ir Pagėgių...

  • ... 2000 2001 Pardavimai ir paslaugos 438.869.712 434.825.215... valdymas Atsargų apyvartumas Pardavimai / Atsargos 438.869.712 / 61.156.445... turto apyvartumas Pardavimai/ Ilgalaikis turtas 438.869.712/ 215.607.415...,27 Turto apyvartumas Pardavimai / Turtas 438.869.712/ 358.166.968...

  • ... 673 38 548 956 40 438 858 Kaip matyti iš lentelės... 101 26 106 501 21 438 760 Kapitalas 9 024 914... 101 22 606 501 19 438 760 Įsiskolinimas 17 418 047... 980 501 9 934 438 5 654 438 2 374 400 2... 101 26 106 501 21 438 760 Ekonominiai rodikliai. Rodikliai Metai...

  • .... mėn. 75.000 7.500 438 7.938 4. mėn. 67...,74 6.Palūkanos 525 481 438 394 350 306 263 219...,46 8.Palūkanos 525 481 438 394 350 306 263 219...

  • ... Romuva. - Kaunas, 1939. - Nr. 16(438). 18. Lietuvos istorija. -V, 1957... Romuva. - Kaunas, 1939. - Nr. 16(438). 18. Lietuvos istorija. -V, 1957... Romuva. - Kaunas, 1939. - Nr. 16(438). 18. Lietuvos istorija. -V, 1957...

  • ... vietose pagal EK reglamentą Nr. 438/2001), tikrina ar pateiktos išlaidų... vietose pagal EK reglamentą Nr. 438/2001), tikrina ar pateiktos išlaidų... vietose pagal EK reglamentą Nr. 438/2001), tikrina ar pateiktos išlaidų...

  • .... draudimas 2 310 14 elektra 438,48 15 draudimas 1 67... 15 0,29 Lt/kW 438,48 Paslaugų kiekis mėnesį ir... veiklos išlaidos: 1 elektros energija 438,48 5261,76 2 komunalinės...

  • .... Apskaičiuojam: pic = 442,394; pic= 438,216; pic = 58231; pic= 62860... |484 |319 |9 |24 |701 |438 |1224 |731 |482 |764 |177... | |40 |587 |913 |110 |1329 |438 |1270 |507 |684 |737 |807...

×
×