• ... 8. Ryšių paslaugos Lt 255 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 3995 9.Administracinės išlaidos Lt....3. Ryšių paslaugos Lt 255 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 4.4. Elektros energijos, sunaudotos....3. Ryšių paslaugos Lt 255 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 4.4. Elektros energijos, sunaudotos...

  • ..., duomenys nešifruojami AIR-ISA341 ISA 340 Series 11Mbps Adapter, duomenys šifruojami..., duomenys nešifruojami AIR-PCI341 PCI 340 Series 11Mbps Adapter, duomenys šifruojami..., duomenys nešifruojami AIR-PCM341 PCMCIA 340 Series 11Mbps Adapter, duomenys šifruojami...

  • ... tarpu turėtų būti apie 10 340 Lt ir savikaina apie 6... tarpu turėtų būti apie 10 340 Lt ir savikaina apie 6... tarpu turėtų būti apie 10 340 Lt ir savikaina apie 6... tarpu turėtų būti apie 10 340 Lt ir savikaina apie 6... tarpu turėtų būti apie 10 340 Lt ir savikaina apie 6...

  • ... -8 16 20 0.8 340 320 308 12 344 12... = 300 Yd5 = 340-20 = 320 Yd6 = 360-20 = 340 Yd7 = 380-20... S6=-52+(1-0.8) 340 = 340-324 = 16 S7=-52+(1-0.8) 360 = 360-340 = 20 S8=-52+(1-0...=360 AE7 = 72+0.8x380=340+16+20=376 AE8 = 72... DN4=320-328= -8 DN5=340-344= -4 DN6=360-360...

  • ... 280 300 450 300 340 340 340 360 340 340 380 340 1.2. Produkcijos vnt...

  • ... 449 1 324,4 2 340 1 562,25 1 Kad... 1 468 1 449 1 340 1 562,25 1 353... 0,014921666 133,5 4 340,16 0,13 0,024560892...,6 1 0 0 0 340 409,6667 0 0 0... 402 405 205 409,6667 340 444,3333 449 445,8... 205 454,8171923 409,6667 340 458,3606669 444,3333 449...

  • ... L1 17019,84 11584,49 340,88 0 107,16 0 L2 5435,35 L2 340,88 L2 107,16 Bandomojo... 5435,35 30940,56 L1 340,88 0 L1 107,00...,09 5435,35 3120,56 340,88 117,17 107,16... mėnesį buvo įsigyta atsargų už 340,88 litų. Kadangi per visą...

  • ... 610775. Vidutinė pensininko senatvės pensija – 340,50Lt. Valstybinio socialinio draudimo pensijos... senatvės pensija 2003 m. buvo 340,50 litų. 48,1 proc... senatvės pensija 2003 m. buvo 340,50 Lt , lyginant su 2002... at year 2001 was only 340,50 Lt. that is to...

  • ... 0,8 16 20 20 340 320 308 12 344 12...,8 16 20 20 360 340 324 16 360 16 0... 16 20 20 380 360 340 20 376 20 4 0... (mlrd.Lt) 400 380 360 340 320 300 280 260 240... 240 260 280 300 320 340 360 380 400 Nacionalinis produktas...

  • ...=442,20 Lt Vasaris: 2040+340=2380 Lt 2380-290=2090...=689,70 Lt Kovas: 2090+340=2430 Lt 2430-290=2140...=446,16 Lt Kovas: 1090+340=1430 Lt 1430-388=1042...) neviršija 6040 Lt. Vasaris: 1340+340=1680 Lt 1680*0,33... | | | | |leidžiami | | | | | |atskaitymai | | |1. 800040|9. 340 |2. 280040 |7. 7540+940...

×
×