• ....08.27 VRM Nr. 1111V-308 - įsakymas "Dėl tarnybinių patikrinimų atlikimo....08.27 VRM Nr. 1111V-308 - įsakymas "Dėl tarnybinių patikrinimų atlikimo....08.27 VRM Nr. 1111V-308 - įsakymas "Dėl tarnybinių patikrinimų atlikimo...) prieš įdiegiant naujus technologinius procesus. 308 klausimas: Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas...

  • ... .00 .0 .0 383.6 308.6 .0 .0 326.9....4 63.9 383.6 308.6 67.7 47.2....8 127.8 383.6 308.6 135.3 94.4....4 196.3 5 .83 308.0 245.7 341.2....0 127.8 -376.7 -308.6 132.7 94.4....0 63.9 -376.7 -308.6 66.4 47.2....70 .0 .0 -376.7 -308.6 .0 .0 -320.6...

  • ...-5 154,020 P-5 308,040 1 155 2×AC...-5 210,906 P-3 308,040 1 211 AC-240...-3 96,880 P-5 308,040 1 97 AC-120... 2×AC-185 P-5 308,040 510 2×P-2...-5 AC-240 P-3 308,040 610 P-3 AC-120 P-5 308,040 380 P-2 AC...

  • ... ilgalaik.įsipareigojimai 500 000 1 308 913 808 913 161,78.... Avansu gautos sumos pagal sutartis 308 000 350 000 42 000... ilgalaik.įsipareigojimai 500 000 1 308 913 12,91 26,15.... Avansu gautos sumos pagal sutartis 308 000 350 000 7,95...

  • ... 0.68 1.576 2.308 0.58 Nors 2001 metai... 0.68 1.576 2.308 0.58 “Lietuvos Telekomo”vidutinis... 0.67 1.625 2.308 0.767 Gauti rezultatai parodo... 0.67 1.625 2.308 0.767 Vienos “Lietuvos Telekomo...

  • ... plaukti vadovai. (1. p. 307-308) Nors organizaciją keistis verčia daugelis... kuriamos žaidimo metu. (1. p. 308)3.3. Šių dviejų požiūrių... kaip būtų, sutaisykite“. (1. p. 308-309)4. PRIEŠINIMASIS POKYČIAMS Anot...

  • ... 2 224.573 2000 3 308.732 2001 4 351.043....573 449.146 4 3 308.732 926.196 9 4... AB „Rokiškio sūrio“ pardavimų reikšmė, 308.724 tūkst. Lt., 2005 metams...

  • ... paskelbimo tvarką reglamentuoja LR BPK 308 str., numatantis, jog ,,nuosprendį iš... būti posėdžių salėje (LR BPK 308 str. 4 d.). Be kaltinamojo... bausmių vykdymo ypatumus (LR BPK 308 str. 5 d.). Nuosprendžio paskelbimas...

  • ... 20 0.8 340 320 308 12 344 12 -4 16...+(1-0.8) 320 = 320-308 = 12 S6=-52+(1-0...=328 AE5 = 72+0.8x340=308+16+20=344 AE6 = 72...

  • ... 0,675 0,456 0,308 15,9 6 1977 68... 1,182 1,045 Qp 308,6 255,0 198,1... 0,476 0,416 0,308 0,150 Qp 43,6...

×
×