• ... Finansavimas iš kitų šaltinių Subsąskaitoje 230 Finansavimas iš biudžeto tvarkoma lėšų... asignavimų valdytojai nurašo į subsąskaitos 230 Finansavimas iš biudžeto debetą. Baigti... iždo sąskaitos tiesiogiai tiekėjams K 230 Finansavimas iš biudžeto Įsigytas trumpalaikis...

  • ... …. 10 11 18,51623 yt 230,2 236,9 …. 237,1... … 10 11 7,774796 yt 230,2 236,9 … 237,1... … 10 11 16,73231 yt 230,2 236,9 … 237,1... 200,685 195,518 Yt 230,2 236,9 254,8... 297,226 291,798 Ytsl 230,2 232,41 239,80... MAPE 7,578 Yt+1prog 230,2 232,41 239,80... ... 9 10 11 230,227 223.692 Yt 230,2 236,9...

  • ... sampratos. Kitaip vertintina Seimo statuto 230 straipsnio 1 dalies nuostata, kad... apkaltos procesą. Minėtomis Seimo statuto 230 straipsnio 1 dalies nuostatomis įsiterpiama... apkaltos sampratos. Šios Seimo statuto 230 straipsnio 1 dalies nuostatos prieštarauja...

  • ... padanga gali pasiekti didesnę nei 230 000 km ridą. Varančiosios ašies... – Priekinės ašies vidutinė padangos rida (230 000 km) Va - Varančiosios ašies... ašių vidutinė restauruotos padangos rida (230 000 km) Va - Varančiosios ašies... € 440 € 12 € Rida 230 000 km (175 0003) + 230 000 = 755 000...

  • ... padanga gali pasiekti didesnę nei 230 000 km ridą. Varančiosios ašies... – Priekinės ašies vidutinė padangos rida (230 000 km) Va - Varančiosios ašies... ašių vidutinė restauruotos padangos rida (230 000 km) Va - Varančiosios ašies... € 440 € 12 € Rida 230 000 km (175 0003) + 230 000 = 755 000...

  • ... pasyvinė ir turi tokias subsąskaitas: 230 Finansavimas iš biudžeto 232 Finansavimas iš kitų šaltinių Subsąskaitoje 230 Finansavimas iš biudžeto tvarkoma lėšų... asignavimų valdytojai nurašo į subsąskaitos 230 Finansavimas iš biudžeto debetą. Baigti...

  • ... 200,0 220,0 230,0 230,0 240,0 6 lentelė... 200,0 220,0 230,0 230,0 240,0 6 lentelė... 200,0 220,0 230,0 230,0 240,0 6 lentelė...

  • .... Burgundiško vyno taurė(100-200, 230 ml): Raudonajam vynui patiekti. Desertinio.... Burgundiško vyno taurė(100-200, 230 ml): Raudonajam vynui patiekti. Desertinio.... Burgundiško vyno taurė(100-200, 230 ml): Raudonajam vynui patiekti. Desertinio.... Burgundiško vyno taurė(100-200, 230 ml): Raudonajam vynui patiekti. Desertinio...

  • ... km/s greičiu; orbitinis periodas ~230 mln. m. Saulės sistemos kūnų...·1026 W | |Skriejimo aplink Galaktikos |230 mln. m. | |centrą periodas | | |Skriejimo... apsisuka aplink Galaktikos centrą per 230 mln. metų. Galaktikoje yra 250... Neptūno palydovų. Orbitos spindulys 48 230 km, orbitinis periodas 0.30...

  • ...,5 | |Gaminiui tenkančios veiklos |  |230,7 |230,7 |230,7 | |sąnaudos, Lt | | | | | 11... |a, Lt | | | | |B |540,72 |230,7 |771,42 |5,9... |816,93| |H |579,19 |230,7 |809,89 |6,8... |864,96| |J |657,72 |230,7 |888,42 |8 |71...

×
×