• ... sudaromos sutartys prieš bendrus priešus — 1212 m. Dangeručio sutartis su Naugardu prieš Livoniją, 1219 m. 21 kunigaikščio sutartis su Voluine. Taip pamažu... yra 21 lietuvių kunigaikščio, 1219 m. sudariusio sutartį su Voluine, sąrašas. Iš jų...

  • ... sudaromos sutartys prieš bendrus priešus — 1212 m. Dangeručio sutartis su Naugardu prieš Livoniją, 1219 m. 21 kunigaikščio sutartis su Voluine. Taip pamažu... yra 21 lietuvių kunigaikščio, 1219 m. sudariusio sutartį su Voluine, sąrašas. Iš jų...

  • .... Tarp kokių valstybių pasirašyta Altmarko sutartis? ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOS IR ŠVEDIJOS.... Durbės mūšis, b.lietuvos kunigaiksciu sutartis su voluines kunigaikstyste, c.kalavijuociu ordino atsikraustymas... karta rasytiniuose saltiniuose paminetas mindaugas? 1219 METAIS 64. kas nebuvo liublino...

  • ... žygius, arba, kaip tai įvyko 1219 m., galėjo “duoti” taiką: “Dievui... vilkų gaują”. Viena iš 1219 m. taikos su didžiąja kunigaikštiene Romaniene sąlygų... lietuvių žemių konfederacija su vyresniaisiais kunigaikščiais jau egzistavo. 1219 m. sutartis su Voluine atskleidė šios...

  • .... įkurtas Kalavijuočių ordinas 1219 m. lietuvių kunigaikščių taikos sutartis su Voluine 1231 m. Kryžiuočių... taikos sutartis su Rusija 1920 10 07 pasirašyta ir sulaužyta Suvalkų sutartis su Lenkija... užima Klaipėdą 1939 10 10 sutartis su SSRS atiduoda Vilnių Lietuvai ir...

  • ... a. Lietuvos politinis žemėlapis 1219 metų lietuvių sutarties su Voline aprašymas Hipatijaus metraštyje... Vismanto Buliono mirtis, nes 1219m. sutarties aprašyme nurodoma, jog Mindaugas Vismantą... susidūrė su toto-riais, pavergusiais tuo metu Rusiją. Mindaugas kartu su Voluine puolė...

  • ...susidariusios genčių sąjungos. Sutarties, sudarytos 1219 m. su Haličo-Voluinės kunigaikščiais,.... Panašiai buvo susitvarkyta su Kijevu, Vitebsku, Voluine, Skirgaila ir Švitrigaila.... d. nepuolimo sutartis su Sovietų Sąjunga. Nors sutartis Lietuvai buvo daugiau...

  • ... taikos sutartis bei paliaubų sutartis. Jei jau buvo žemvaldžiai, turintys kaimų su gyventojais... bendrus Lietuvos žemių veiksmus. <..> 1219 m. sutarties dalyvių sąrašas rodo, Lietuvos kunigaikščių veiksmai jau buvo vienodi. Sutartį su Voluine...

  • .... viduryje imperatoriaus pretenzijų susilpnėjimas; jėgos, su kuriomis reikėjo skaitytis naujoms valstybėms... pat būdu. Taip 1219 metų sutartyje su Haliču-Voluine tarp minimų dvidešimt vieno... ordino taikos ir prekybos Vilniaus sutarties įsigaliojimą. Tai precedento neturintis įvykis...

×
×