Vadyba

 • ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VADYBA KOMANDINIS DARBAS ORGANIZACIJOJE Vilnius, 2016 Turinys ĮVADAS 3 1. GRUPĖS IR KOMANDOS …

  206 0
 • DARBO IR CIVILINĖS SAUGOS PROJEKTINIS DARBAS DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI X MAITINIMO ĮMONĖJE Darbo autorius Darbo vadovė, …

  217 0
 • TURINYS ĮVADAS. 3 BENDROJI INFORMACIJA APIE VOKIETIJA.. 4 LIETUVOS IR VOKIETIJOS EKONOMINIAI SANTYKIAI. 6 2.1.       …

  183 0
 • KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS Referatas „Lyderystės atvejo pristatymas“ Darbą atliko: Greta Okmianskaitė Darbą …

  200
 • KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS LOGISTIKOS IR ADMINISTRAVIMO KATEDRA Studijų programa: FINANSAI „X“ ĮMONĖS …

  269 0
 • Kauno technologijos universitetas   Ekonomikos ir verslo fakultetas Vadybos katedra Vadyba ORGANIZACIJA, KURIOJE NORĖTUME DIRBTI …

  384 0
 • KONFLIKTŲ VALDYMAS REFERATAS VILNIUS, 2015 TURINYS ĮVADAS..............................31.KONFLIKTAI JŲ TIPAI IR PRIEŽASTYS...................41.1.Konflikto esmė..............................41.2.Konfliktų tipai..............................5 1.3.Konfliktų priežastys..............................52.KONFLIKTŲ …

  457 0
 • VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS Atviros virtuves restoranas „3P – Pasinik patiekalą pats“ Verslo planas …

  459 0
 • Turinys 2.”Swedbank” vieta ir reikšmė sektoriuje 4 4. Konkurencinės aplinkos analizė 8 5. Besitęsiančios Europos …

  886 0
 • VILNIAUS VERSLO KOLEGIJA EKONOMIKOS IR VERSLO VADYBOS KATEDRA SVETINGUMO IR RENGINIŲ INDUSTRIJOS STUDIJŲ PROGRAMA 13-SPI-NL …

  974 0