• 1. Lietuvos Respublikos valstybinė mokesčių sistema ir teisinis jos įtvirtinimas. Lietuvos Respublikoje, kaip ir bet kurioje kitoje pasaulio valstybėje, yra nustatytas valstybės pajamų formavimo būdas – mokesčiai, kurių pagalba surinktos lėšos naudojamos valstybės funkcijų įgyvendinimui finansuot

  1565 0
 • I.KANTO FILOSOFINIO MOKYMO ĮTAKA BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS TEORIJAI IR PRAKTIKAI Kursinis darbas T u r i n y s: ĮŽANGA a) I.Kanto biografija ir gyvenimas… I. Kantas apie teisę II. Kanto teisinis pozityvizmas a) I. Kanto pozityvizmas… III. Kanto asmens laisvės teorija a) L

  627 0
 • Informacinės technologijos teisėjė Informacinių technologijų taikymo juristo darbe galimybės ir perspektyvos 1. Įvairūs uždaviniai, jų sprendimas teisinėje veikloje ir taip pat įvairiuose organizacinio valdymo lygiuose reikalauja šiuolaikinių informacinių te

  507 0
 • NUOSAVYBĖS TEISĖS ĮGIJIMAS IR PRARADIMAS (CK 4.57 – 4.60) Nuosavybės teisė yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių, įtvirtinta pagrindinaime Lietuvos Respublikos norminiame akte – Konstitucijoje, kurios 23 straipsnyje įtvirtinta nuosavybės neliečiamumo principas, kas reiškia, kad nuosavybė gali b

  1574 0
 • PLANAS I Valstybės ir teisės sąveikos problema (įžanga) II Valstybės ir teisės santykis skirtngais požiūriais į teisės sampratą 1. Pozityvistinis požiūris: a) valstybės ir teisės suvokimas, b) kritika, c) valstybės įtaka teisei. 2. Vertybinis (aksiologinis) požiūris: a)

  969 0
 • Vadovas: doc. A.Šenavičius Atliko: Valerijus Paulauskas KAUNAS 2003 ĮVADAS Norint nagrinėti teisės mokslą, kaip ir kiekvieną mokslą, pirmiausia reikia išsiaiškinti, ką mes nagrinėsime, kadangi pastangos perprasti objektą, kurio reikšmė nežinoma, yra bevaisės ir betikslės. Taigi, kai

  548 0
 • Civilinės atsakomybės samprata, jos skirtumai nuo kitų atsakomybės rūšių. Civilinės atsakomybės paskirtis. Teisės aktai, reguliuojantys civilinę atsakomybę. Teisės šaltinių vystymo tendencijos. Civilinės atsakomybės formos: pareiga atlyginti žalą, nuostolius, pareiga mokėti netesybas. Netesybų

  2658 0
 • Planas I. Įvadas II. Laidavimu užtikrintos prievolės vykdymas: 1. Laidavimo samprata; 2. Skolininko ir laiduotojo atsakomybė 3. Laidavimu užtikrintos prievolės pasibaigimo pagrindai. III. Išvados I. Įvadas Teisės normos, reguliuojanč

  1418 0
 • 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 1. Šis Įstatymas nustato bendruosius Lietuvos Respublikoje gaminamų ir į Lietuvos Respubliką importuojamų pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos, ženklinimo, surinkimo, naudojimo reikalavimus, kad būtų išvengta pakuočių ir pakuočių atliekų neigiamo poveikio aplink

  467 0
 • PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis Šis įstatymas nustato pagrindinius valstybės tarnybos principus, valstybės tarnautojo statusą ir valstybės tarnybos valdymo teisinius pagrindus. 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 1. Valstybės tarnyba - teisi

  2266 0