• I.KANTO FILOSOFINIO MOKYMO ĮTAKA BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS TEORIJAI IR PRAKTIKAI Kursinis darbas T u r i n y s: ĮŽANGA a) I.Kanto biografija ir gyvenimas… I. Kantas apie teisę II. Kanto teisinis pozityvizmas a) I. Kanto pozityvizmas… III. Kanto asmens laisvės teorija a) L

  572 0
 • Informacinės technologijos teisėjė Informacinių technologijų taikymo juristo darbe galimybės ir perspektyvos 1. Įvairūs uždaviniai, jų sprendimas teisinėje veikloje ir taip pat įvairiuose organizacinio valdymo lygiuose reikalauja šiuolaikinių informacinių te

  459 0
 • NUOSAVYBĖS TEISĖS ĮGIJIMAS IR PRARADIMAS (CK 4.57 – 4.60) Nuosavybės teisė yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių, įtvirtinta pagrindinaime Lietuvos Respublikos norminiame akte – Konstitucijoje, kurios 23 straipsnyje įtvirtinta nuosavybės neliečiamumo principas, kas reiškia, kad nuosavybė gali b

  1546 0
 • PLANAS I Valstybės ir teisės sąveikos problema (įžanga) II Valstybės ir teisės santykis skirtngais požiūriais į teisės sampratą 1. Pozityvistinis požiūris: a) valstybės ir teisės suvokimas, b) kritika, c) valstybės įtaka teisei. 2. Vertybinis (aksiologinis) požiūris: a)

  903 0
 • Vadovas: doc. A.Šenavičius Atliko: Valerijus Paulauskas KAUNAS 2003 ĮVADAS Norint nagrinėti teisės mokslą, kaip ir kiekvieną mokslą, pirmiausia reikia išsiaiškinti, ką mes nagrinėsime, kadangi pastangos perprasti objektą, kurio reikšmė nežinoma, yra bevaisės ir betikslės. Taigi, kai

  487 0
 • Civilinės atsakomybės samprata, jos skirtumai nuo kitų atsakomybės rūšių. Civilinės atsakomybės paskirtis. Teisės aktai, reguliuojantys civilinę atsakomybę. Teisės šaltinių vystymo tendencijos. Civilinės atsakomybės formos: pareiga atlyginti žalą, nuostolius, pareiga mokėti netesybas. Netesybų

  2577 0
 • Planas I. Įvadas II. Laidavimu užtikrintos prievolės vykdymas: 1. Laidavimo samprata; 2. Skolininko ir laiduotojo atsakomybė 3. Laidavimu užtikrintos prievolės pasibaigimo pagrindai. III. Išvados I. Įvadas Teisės normos, reguliuojanč

  1356 0
 • 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 1. Šis Įstatymas nustato bendruosius Lietuvos Respublikoje gaminamų ir į Lietuvos Respubliką importuojamų pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos, ženklinimo, surinkimo, naudojimo reikalavimus, kad būtų išvengta pakuočių ir pakuočių atliekų neigiamo poveikio aplink

  430 0
 • PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis Šis įstatymas nustato pagrindinius valstybės tarnybos principus, valstybės tarnautojo statusą ir valstybės tarnybos valdymo teisinius pagrindus. 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 1. Valstybės tarnyba - teisi

  2189 0
 • Prie pradėdami nagrinėti nuosavybės teisės įgijimo pagrindus, pirmiausia turėtume isiaikinti kas tai yra nuosavybės teisė. Naujasis Civilinis kodeksas formuluoja tokią nuosavybės teisės sąvoką: nuosavybės teisės - tai teisė savo nuoiūra, nepaeidiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyt

  1867 0