swedbank banko veiklos tyrimas ir analize

1044 0

Turinys

2.”Swedbank” vieta ir reikšmė sektoriuje 4

4. Konkurencinės aplinkos analizė 8

5. Besitęsiančios Europos skolų krizės įtaka. Kaip šią instituciją paveikė Europos problemos 2010-2011 metais 10

7.SSGG analizė 12

LITERATŪROS SĄRAŠAS 14

Įvadas

Bankas – institucija, kurios pagrindinė funkcija teikti finansines paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. Šiuolaikinis bankas – įstaiga, turinti licenciją, leidžiančią teikti bankines paslaugas. Bankai neužsiima nei gamyba, nei paslaugomis, jie egzistuoja tik tam, kad galėtų pelningai manipuliuoti finansiniais resursais. Jie tapo ne tik gamybos ir paslaugų kreditoriais, bet ir skolina finansus valstybei. Taip pat kaupia gyventojų indėlius ir t.

.t. Kaip rodo realybė, bankai tampa praktiškai svarbiausiais veiksniais šalies ekonomikoje ir nuo jų veiklos priklauso šalies gerovė.

Analizei pasirinkome finansinę instituciją – Swedbank. Bankas sėkmingai veikia ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Baltijos šalyse, tačiau darbe nagrinėsime jo veiklą Estijos rinkoje. Atliksime jo veiklos tyrimą ir analizę pagal tam tikrus aspektus.

Darbo tikslas. Swedbank banko veiklos tyrimas ir analizė Estijos rinkoje.

Darbo uždaviniai:

Išnagrinėti Estijos finansų sektoriaus ypatybes;

Apžvelgti Swedbank banko vietą ir reikšmę sektoriuje;

Įvertinti banko riziką ir valdymo praktiką;

Išanalizuoti Swedbank banko konkurencinę aplinką, bei įvertinti ga

alimus konkurentus ir jų įtaką bankui;

Nustatyti kokia besitęsiančios Europos skolų įtaka bankui ir kaip Swedbank paveikė Europos problemos 2010 – 2011 metais.

Atlikti SSGG analizę, kad išsiaiškintume banko stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes.

Swedbank“ ypatybės

„Hansabank” istorija prasidėjo 1991 metais Estijos Tartu mieste, kuomet „Hansabank” pradėjo operacijas ka

aip „Tartu Kommertspank” banko padalinys. Savarankiškas operacijas „Hansabank” pradėjo 1992 metų sausio 10 dieną. 2005 metais smulkieji „Hansabank” grupės akcininkai perleido savo akcijas strateginiam banko investuotojui.

Swedbank” bankas tapo didžiausios Šiaurės ir Baltijos šalyse finansų grupės dalimi. Estijoje „Swedbank” vardas pradėtas naudoti 2008-ųjų rudenį, kuomet „Hansabankas” kartu su kitais „Hansabank” grupės bankais Lietuvoje ir Latvijoje pradėjo pavadinimo keitimo procesą. Kartu su banku juridinius pavadinimus pakeitė ir banko dukterinės įmonės. Latvijoje ir Estijoje tai pačiai „Swedbank” grupei priklausančių bankų juridiniai pavadinimai pasikeitė ir yra Swedbank AS – Estijoje, bei „Swedbank” AS – Latvijoje.

Kaip universalaus banko, veiklos modelio pagrindą sudaro didelė klientų bazė – Swedbank lyderiai mažmeninės ir verslo bankininkystės srityse. Pagrindiniai banko klientai yra vidutinio dydžio įmonės bei privatūs asmenys, kurių perkamoji galia yra didesnė už vidutinę, tačiau ji

ie teikiame paslaugas visoms klientų grupėms. Swedbank siūlo visų rūšių finansų ir lėšų valdymo sprendimus, teikia patogiai prieinamas ir profesionalias paslaugas už konkurencinę kainą.

1.1 Tikslas, vizija, vertybės

„Swedbank” tikslas – skatinti stiprią ir tvarią daugelio gyventojų ir įmonių finansinę padėtį. Tai reiškia aktyviai konsultuoti ir šviesti klientus bei visuomenę, taip kuriant klestinčią ekonomiką. „Swedbank” rūpinasi dauguma gyventojų ir įmonių, neapsiribodami išskirtiniais klientais. Savo veikloje rūpinasi ir privačiais klientais, ir mažomis bei vidutinėms įmonėms. “Swedbank” tiki tradicinės bankininkystės modeliu, orientuotu į glaudų bendradarbiavimą su klientais ir

r jų konsultavimą. Šis modelis labiausiai atitinka banko paskirtį. Bankas orientuojasi į savo klientų poreikius, ne į produktus. Didelė klientų bazė, plačios veiklos apimtys ir tinkamai organizuoti procesai didina banko veiklos efektyvumą. Visos banko operacijos valdomos vietos lygmeniu, priimant sprendimus maksimaliai atsižvelgiant į klientų poreikius. „Swedbank” svarbu tinkamai subalansuoti rizikos lygį. Rizikos diversifikavimą užtikrina plati privačių ir verslo klientų bazė. Klientų finansinės apyvartos, mokumas ir tinkamas užstatas visada yra būtinos sąlygos, užtikrinančios subalansuotą skolinimą

“Swedbank” vizija – sudaryti galimybes gyventojams, įmonėms ir visuomenei augti. Swedbank” – daugiau nei finansinis augimas.

“Swedbank” vertybės – paprastumas, atvirumas, rūpestingumas.

• Paprastumas – “Swedbank” yra lengvai suprantamas, pasiekiamas ir draugiškas. Klientas yra dėmesio centre. Banko darbuotojai konsultuoja finansiniais klausimais, atsižvelgdami į klientų poreikius. Visada parenka savo klientams finansines priemones, leidžiančias siekti ambicingų tikslų, naudojantis gyvenimo teikiamomis galimybėmis.

• Atvirumas – “Swedbank” yra atviras, garbingas ir patikimas. Banko paslaugos, nuostatos ir elgesys su klientų pinigais yra priimtinas visiems klientams ir partneriams. Naujos idėjos, nauji žmonės ir nauji bendradarbiavimo su klientais bei bendruomenėmis būdai skatina šį banką tobulėti.

• Rūpestingumas – “Swedbank” yra įsipareigojęs stiprinti ilgalaikę gyventojų, įmonių ir visuomenės finansinę gerovę. Bankas kuria novatoriškus ir ilgalaikius finansinius sprendimus. „Swedbank” darbuotojai yra paslaugūs ir sąžiningi. Visąlaik tęsia savo pažadus. Stiprybės – gebėjimas padėti klientams priimti pagrįstus sprendimus, jiems nuosekliai siekiant ilgalaikių tikslų.

“Swedbank” vieta ir reikšmė sektoriuje

“Swedbank” turi geriausią re

eputaciją iš visų didelių įmonių Estijoje. Pagal 2012 metų TNS Emor didelių įmonių įvaizdžio tyrimą, “Swedbank” yra labiausiai gerbiama iš didelių kompanijų Estijoje. Tai penkti metai iš eilės, kai “Swedbank” užima lyderės poziciją ir yra vertinama kaip geriausia kompanija Estijoje.

„Swedbank“ turi tarptautinį filialų tinklą keturiose šalyse: 315 filialų Švedijoje, 60 filialų Estijoje, 59 filialai Latvijoje ir 84 filialai Lietuvoje. Grupė taip pat vykdo savo veiklą Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, JAV, Liuksemburge, Kinijoje, Ispanijoje, Ukrainoje ir Rusijoje.

Bankas siūlo įvairias finansines paslaugas konkurencingomis kainomis:

• Taupomąsias sąskaitas;

• Būsto paskolas;

•Draudimą;

• Mokamąsias korteles;

• Paskolas;

• Pensijas ir investicijas privatiems, verslo klientams ir įmonėms.

“Swedbank” – tai modernus Švedijos bankas. “Swedbank” bankas aptarnauja apie 7,8 mln. privačių klientų ir 531 000 įmonių ir organizacijų. Remiantas 2012 m. duomenimis daugiausiai privačių klientų turi “Swedbank” Švedijoje. Estija yra trečioje vietoje:

• Švedijoje 4,0 mln. privačių klientų;

• Estijoje 1,0 mln. privačių klientų;

• Latvijoje 0,9 mln. privačių klientų;

•Lietuvoje 1,9 mln. privačių klientų.

pav. Privatūs klientai

Rizika ir jos valdymo praktika

Rizika – kuri kyla dėl esamų vidaus procesų ar būsimų vidaus arba išorės įvykių yra neigiamas poveikis kompanijai. Sąvoka rizika paprastai suvokiama neigiama prasme. Rizika seniau buvo įvardijama kaip neapibrėžtumas, tačiau dabar ji nusakoma ne kaip paprastasne apibrėžtumas, o kaip išmatuojamas neapibrėžtumas. Rizikos sąvoka apima tikimybę, kad įvyks tam tikras įvykis, ir taip pat nusako kokį poveikįtai turėsįmonės.

Rizikos prevencija ir valdymas užima svarbią vietą „Swedbank“ veikloje. Rizikos valdymas prasideda nuo ve

erslo operacijų ir liečia kiekvieną darbuotoją. Atskira rizikos organizacija užtikrina, kad rizikos valdymas yra vykdomas efektyviai, atitinka Grupės tvarkas, siekiant apsaugoti banką nuo netyčinės ir pernelyg didelės rizikos prisiėmimo.

Rizikos valdymo ir kontrolės procesas banke ir grupėje yra paremtas trijų apsaugo lygių koncepcija:

• pirmasis apsaugos lygis – rizikos valdymas, kurį vykdo tiesioginiai vadovai ir darbuotojai;

• antrą apsaugos lygį užtikrina nepriklausomos Rizikos kontrolės i Atitikimo reikalavimams funkcijos;

• trečią apsaugos lygį vykdo Vidaus audito funkcija, kuri atlieka nepriklausomus periodinius organizacijos valdymo ir vidaus kontrolės sistemos patikrinimus.

Rizikos valdymas „Swedbank“ grupėje yra paremtas žinojimu, kad organizacijos sėkmė priklauso nuo rizikos veiksmingo valdymo, pakankamo įvertinimo ir nuolatinio rizikos stebėjimo. Turtas, susijęs su rizika, yra tinkamai diversifikuotas, o jo rinkos rizika – apribota. Ir metodinis, ir kasdienis rizikos valdymas yra pagrįstas nepriklausomumo principu, kuris užtikrina optimalią rizikos ir grąžos pusiausvyrą. Rizikos valdymo metodikos ir priemonės yra nuolat tikslinamos, kad atitiktų veiklos apimtis ir nuolatinę technologijų plėtrą. Pagrindines rizikos kategorijas sudaro kredito, rinkos, likvidumo, operacinė ir kitos rizikos. Trumpai aptarsime keikvieną iš jų.

Kredito rizika

Kredito rizika – tai rizika, kad banko skolininkas dėl tam tikrų priežasčių (ekonominiai, politiniai pakitimai, bakrotas ir kt.) negalės įvykdyti savo įsipareigojimų bankui. Pasak G. Kancerevyčiaus kredito r. . .

Stiprybės: Silpnybės:
Patirtis;

Vienas iš stambiausių, didžiausią rinkos dalį užimančių bankų;

Platus klientų ratas;

Plati paslaugų ir produktų pasiūla;

Aptarnavimas visą parą internetu,

Aukštas aptarnavimo lygis;

Didelė orientacija į kliento poreikius.

Žemos pozicijos paslaugų teikime verslo klientams;

Žema pozicija globaliu mastu;

Nedidelis pajamų kiekis, lyginant su kitais konkurentais.

Galimybės: Grėsmės:
Pozicijų gerinimas;

Didesnis dėmesys verslo klientams;

Artimesnių ryšių su klientais palaikymas;

Ryšių palaikymas su konkurentais (bendradarbiavimas);

Paslaugų pasiūlos didinimas;

Senų technologijų tobulinimas ar naujų technologijų diegimas.

Sumažėjęs pasitikėjimas bankais ekonominės krizės laikotarpiu;

Klientų nemokumas;

Politinės ir teisinės aplinkos nestabilumas;

Paklausos sumažėjimas;

Konkurentai;

 

 

Atlikus banko „Swedbank“ analizę, pastebime, kad nagrinėjamas bankas turi tiek stiprių, tiek silpnų savybių. Kalbant apie stipriąsias banko savybes, galime pažymėti, kad „Swedbank“ užsitarnavo siūlydamas platų paslaugų asortimentą, kreipdamas didelį dėmesį į kliento poreikius bei nuolatos kvalifikuotai aptarnaudamas savo klientus. Dėl ilgametės patirties, jis yra išsikovojęs stiprias rinkos pozicijas ne tik Švedijoje bet ir kitose šalyse – Lietuvoje, Latvijoje.

Išnagrinėjus banko konkurincinę aplinką matome, kad bankas savo konkurentams nusileidžia pagal paslaugų teikimą verslo klientams, bei turimas pozicijas globaliu mastu – kadangi „Swedbank“ yra įsitvirtinęs tik Švedijoje ir Baltijos šalyse. Norėdamas pagerinti savo pozicijas, bankas tūrėtų skirti didesnį dėmesį verslo klientams, plėsti banko tinklą globaliu mastu. Taip pat bankui pravartu neatsilikti nuo šiais laikasi sparčiai tobulėjančių technologijų – savo veikloje diegti naujas technologijas ar tobulinti senąsias. Norėdamas išvengti konkurentų susivienijimo grėsmės, kuri įtakotų „Swedbank“ veiklos bei pelno smukimą, bankas turėtų bendradarbiauti su konkurentais bei kurti naujus tarptautinius ryšius.

Išvados

Išanalizavus Estijos finansinį sektorių, galima daryti išvadą, kad šios šalies finansinis sektorius yra puikiai išvystytas ir turi didelę reikšmę šalies ekonomikai.

„Swedbank” rūpinasi dauguma gyventojų ir įmonių, neapsiribodami išskirtiniais klientais. Savo veikloje rūpinasi ir privačiais klientais, ir mažomis bei vidutinėms įmonėms. Didelė klientų bazė, plačios veiklos apimtys ir tinkamai organizuoti procesai didina banko veiklos efektyvumą. Visos banko operacijos valdomos vietos lygmeniu, priimant  sprendimus maksimaliai atsižvelgiant į klientų poreikius.

“Swedbank” turi geriausią reputaciją iš visų didelių įmonių Estijoje. Pagal 2012 metų TNS Emor didelių įmonių įvaizdžio tyrimą, “Swedbank” yra labiausiai gerbiama iš didelių kompanijų Estijoje. Tai penkti metai iš eilės, kai “Swedbank” užima lyderės poziciją ir yra vertinama kaip geriausia kompanija Estijoje.

Rizikos valdymas „Swedbank“ grupėje yra paremtas žinojimu, kad organizacijos sėkmė priklauso nuo rizikos veiksmingo valdymo, pakankamo įvertinimo ir nuolatinio rizikos stebėjimo. Turtas, susijęs su rizika, yra tinkamai diversifikuotas, o jo rinkos rizika – apribota.

Pagrindiniai Estijos “Swedbank” konkurentai – “Nordea” ir “SEB” bankai.

Besitęsianti Europos skolų krizė smarkiai neįtakojo tiek Estijos ekonominės situacijos, tiek banko „Swedbank“. Estijos ekonomika 2010 m. IV ketv.augo 6,6 proc. metiniu tempu, o per visus 2010 metus – net 3,1 proc. Tokie duomenys yra itin geri ir lenkia net pačias optimistiškiausias analitikų prognozes.

Atlikus banko „Swedbank“ analizę, pastebime, kad nagrinėjamas bankas turi tiek stiprių, tiek silpnų savybių. Kalbant apie stipriąsias banko savybes, galime pažymėti, kad „Swedbank“ užsitarnavo siūlydamas platų paslaugų asortimentą, kreipdamas didelį dėmesį į kliento poreikius bei nuolatos kvalifikuotai aptarnaudamas savo klientus.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. https://www.swedbank.ee/about/contact/story/historicfacts?language=ENG

2. https://www.swedbank.ee/about/contact/story/hansabank?language=ENG

3. https://www.swedbank.ee/about/contact/story/swedbank?language=ENG

4. http://ekonomika.atn.lt/straipsnis/119822/swedbank-del-nedarbo-dideja-paveldimo-skurdo-rizika

5. http://www.swedbank.lt/lt/pages/privatiems/ifp_valiutu_kursu_svyravimo_rizikos_valdymas

6. http://www.marketnews.lt/naujiena/swedbank_siurpina_estijos_pensininkus;itemid=13012

7. http://www.swedbank.lt/lt/articles/view/1662

8. http://www.swedbank.lt/files/hpf/hai_2013.pdf

9. http://www.swedbank.lt/lt/pages/apie/swedbank_verslo_filosofija

 

 

Join the Conversation