Žalingi įpročiai

2703 0

TURINYS

ĮVADAS 2

1.Žalingų įpročių samprata 3

2.Alkoholio vartojimas 4

4.Rūkymas 10

IŠVADOS 12

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 13

ĮVADAS

Temos aptarimas. Šiuolaikiniame pasaulyje žalingi įpročiai tampa viena didžiausių problemų; be to, asmenų, turinčių šiuos įpročius, amžius jaunėja: vis dažniau pastebima, kad jaunimą veikia žalingi įpročiai. Dabar mažiau yra ne tų, kurie vartoja alkoholį ar rūko, o tų, kurie to atsisako. Alkoholizmo, rūkymo ir narkomanijos problema vis didėja. Tai baugina. Žalingas įprotis virsta priklausomybe nuo kurio nors svaigalo. Tai fizinė, psichinė ir visuomeninė priklausomybė. Būdingiausi jaunimo žalingi įpročiai: rūkymas (6

67,1 %), narkomanija (27 %) ir alkoholizmas (23 %), kurie plačiau bus aptariami šiame darbe.

Darbo tikslas – suvokti žalingų įpročių svarbą paauglių tarpe, jų vartojimo priežastis bei pasekmes sveikatai.

Darbo uždaviniai. Tikslui pasiekti, darbe fomuojami tokie uždaviniai:

Išanalizuoti mokslinę literatūrą ir straipsnius apie žalingų įpročių klasifikacijas, jų paplitimą paauglystės laikotarpuje bei sveikatai keliamą žalą;

Remtis žniomis, sukauptomis šeimos sveikatos paskaitų ir seminarų metu, padėsiančiomis geriau suvokti žalingų įpročių jauname amžiuje neigiamą įtaką asmens sveikatos būklei;

Aptarti pagrindinius alkoholio vartojimo, narkomanijos bei rūkimo aspektus: jų apibūdinimą, vartojimo priežastis ir pasekmes.

Darbą rašiau, remdamasi dr. L.

. Zabulienės paskaitų medžiaga, VU visuomenės sveikatos profesorių mokslinėmis knygomis bei ,,Visuomenės sveikatos“ žurnalo straipsniais.

Žalingų įpročių samprata

Norėdami analizuoti pagrindines psichologines problemas, tarp jų – ir žalingus įpročius, su kuriais susiduria paaugliai, visų pirma, turime suprasti, kas tai yra. Anot visuomenės sveikatos bi

iuro specialistės Audronės Palubinskienės, žalingi įpročiai yra tokie žmogaus veiksmai, kurie žaloja jo fizinę ir psichinę sveikatą, neleidžia sulaukti tokio amžiaus, kurio paprastai sulaukia kiti tos visuomenės nariai. Be to, jie tukdo žmogui sėkmingai atskleisti save kaip asmenybę, kaip visuomenės narį. Kaip matome iš šio teiginio, šie įpročiai visomis prasmėmis žaloja žmogų, o ypač paauglį, kaip besiformuojančią asmenybę, trukdo jam normaliai vystytis, pritapti prie visuomenės ir kurti savo ateitį.

Pastaraisiais metais tarp jaunimo itin paplito žalingi įpročiai. Lietuvoje gerokai padaugėjo rūkančių, vartojančių alkoholį ir narkotikus moksleivių. Mūsų šalis smarkiai viršija Europos moksleivių alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo vidurkį, o pagal savižudybių skaičių Lietuva yra viena iš pirmųjų pasaulyje. Priežastis pabandyti dažnai pasiūlo draugai; maištas prieš tėvus; jų prieinamumas ir reklama. Jaunuolis nori pa

ats perprasti sudėtingus gyvenimo prieštaravimus ir siekia savo jėgomis patikrinti, ar tai, kas sakoma apie cigaretės ir taurelės žalą, yra tiesa. Kartą patyręs „malonumą“ rūkydamas ar gerdamas, žmogus dažniausiai visam gyvenimui lieka jų vergas. Tačiau paauglystėje niekas nepagalvoja, kuo gali baigtis sveiko gyvenimo pažeidimai. Jaunoji karta, kuriai teks gyventi XXI amžiuje, turi stengtis išvengti žalingu įpročių. Juk girtuokliais, rūkoriais, negimstama, o jais tampa žmonės, kurie laiku nebuvo įspėti apie šių įpročių žalą žmogaus sveikatai.. Tabakas, alkoholis, narkotikai, trukdo tapti pilnaverčiu, st
tipriu, sveiku, gražiu, protingu, veikliu ir laimingu žmogumi.

Šiame darbe bus aptariami pagrindiniai žalingi įpročiai (alkoholio vartojimas, rūkymas bei narkotikai), su kuriais susiduria jauni žmonės, išgyvendami sunkiausią gyvenimo tarpsnį – t.y., paauglystę.

Alkoholio vartojimas

Alkoholis nuo senų laikų vadinamas ,,proto grobiku“. Apie svaiginamąsias alkoholinių gėrimų savybes žmonės sužinojo ne vėliau kaip 800 m. pr. m. e. – kai buvo pradėti gaminti moliniai indai, kurie tiko laikyti alkoholiniams gėrimams iš medaus, vaisių sulčių, laukinių vynuogių. (Jagodinskis, V.; 1986) Bėgant amžiams, keitėsi požiūris į alkoholio vartojimą. Šiais laikais saikingas alkoholio vartojimas suvokiamas kaip prabangos dalykas, tačiau riba tarp saiko ir alkoholizmo yra labai trapi, todėl žmogus, peržengęs šią ribą, tampa visuomenės atstumtuoju, griauna savo gyvenimą, sveikatą.

Alkoholizmas – socialinė blogybė, nesuderinama su socialistinės gyvensenos principais. Piktnaudžiaudamas alkoholiu žmogus pasidaro grubus, egoistas, pakrinka morališkai. (Jagodinskis, V., 1986) Be to, verta paminėti, kad alkoholis pražūtingai atsiliepia paauglio gyvenimui: jis ardo sveikatą, silpnina valią, atima iš paauglio karjerą, luošina būsimus palikuonis, skatina asmenybės degradaciją ir nusikaltimų veiklų padarymą.

Pirmosios pažinties su alkoholiu dingstys būna labai įvairios. Paauglių išgėrinėjimo motyvai skirstomi į dvi grupes. Pirmosios grupės pagrindinės priežastys – noras sekti tradicijomis, patirti naujų pojūčių, smalsumas. Šiems motyvams susiformuoti padeda kai kurios nepilnamečių psichikos savybės, t.y., bundantis jų suaugimo jausmas, noras būti kaip visi, siekimas pamėgdžioti vyresniuosius. Paauglių amžiaus ypatybėmis ga

alima paaiškinti ir jų gėrimą „dėl drąsos“. Šį motyvą sąlygoja tai, kad nepilnamečiai neturi gyvenimo patirties. Taigi, dar iki pirmosios pažinties su alkoholio skoniu susiformuoja tam tikras paauglio vaizdinys apie šį produktą, apie jo ypatingą, malonų, jaudinantį vaizdą. Tačiau paragavus svaigiojo gėrimo, netikėtai pasirodo, kad jis esą visai ne toks, koks atrodė: „kartus degtinės skonis“, degina burną, svaigsta galva, kyla šleikštulys, o kartais net vemiama. Po tokių pojūčių dauguma paauglių kurį laiką vengia alkoholio. Tačiau, sulaukus maždaug 17 metų, dėl tam tikrų įvykių (pvz., mokyklos baigimas, gimtadieniai., ir t.t.) vėl atsiranda pagunda išgerti svaigalų.

Antroji alkoholio gėrimo motyvų grupė yra sudaryta iš tokių komponentų, kaip siekimas atsikratyti nuobodulio. Psichologijoje nuoboduliu vadinama ypatinga psichinė asmenybės būsena, susijusi su emocijų badu. Šios grupės paaugliai domėjimąsi pažintine veikla yra beveik arba visiškai praradę. Išgeriantys paaugliai beveik nedirba visuomeninio darbo, be to, iš esmės pakinta jų laisvalaikis. Tokie paaugliai mažiau domisi grožine literatūra, retai dalyvauja saviveikloje, nelanko teatro, nustoja domėtis muzika, menu. Būdami riboto dvasinio pasaulio, nemokėdami gerai pasireikšti mokykloje, paaugliai dažnai išgerinėja, norėdami pasižymėti tarp gatvės draugų. Paauglių, linkusių išgerti, laisvalaikio analizė rodo, kad jiems būdingas primityvus, betikslis laiko leidimas: lošimas kortomis (net ir iš pinigų), bereikšmis sunkiosios muzikos klausymasis, priklausomybė nuo kompiuterinių žaidimų, tuščias šlaistymasis gatvėmis, ba

arų, kavinių lankymas su tikslu ten išgerti svaigiųjų gėrimų, ir kt. (Jagodinskis, V., 1986)

Daugelis paauglių žino, kad alkoholis kenksmingas, tačiau jie laikosi nuomonės, jog alkoholiniai gėrimai „naudingi“, jie vertinami kaip brandumo požymis. Tokį požiūrį netiesiogiai formuoja televizija, spauda, reklama, internetas. Kartais jau pirmąją pažintį su alkoholiu paaugliai vertina kaip „naują gyvenimo stilių“, todėl ir „kultyvuoja“ girtumo būklę. Tačiau, svarbiausia, kad alkoholis labai kenkia sveikatai. Alaus mėgėjui auga pilvas, brinksta krūtys, kaip pas moteris, klubų ir talijos srityje užauga riebalai, be to, žymiai sumažėja raumenų masė. Iš išorės jis kol kas vyras, tačiau iš vidaus jis – pusiau moteris. Nyksta jo charakterio vyriškumas: jis visko bijo, nebesidomi moterimis. Vyrai, kurie vartoja alų 15 – 17 metų, tampa visiškais impotentais. Pasaulinės sveikatos apsaugos (SPA) organizacijos duomenimis, 5– 7 etilo spirito gr. vienam žmogaus kg yra mirtina dozė. Jei jūs sveriate 50 kg, tai etanolio stiklinė arba pusė litro degtinės gali nužudyti. (,,Sveikata Info“)

Ne visi paaugliai žino, kad alkoholio vartojimas gali atsiliepti senatvėje arba būti sunkios ligos (pvz., lėtinio gastrito, opaligės, enterokolito, hepatito, kepenų cirozės, pankreatito, ir kt) sukėlėju, be to, vartojant alkoholį, yra sutrikdomas vitaminų įsisavinimas, galų gale, susergama alkoholizmu – sunkiai pagydoma liga. Girtas žmogus tampa neprognozuojamas, sutrinka jo mastymas, jis nekontroliuoja savo veiksmų, net tampa agresyviais: dėl šių p. . .

asekmės žmogaus sveikatai ateityje. 1 paveiksle pateikiamas rūkymo sukeliamų ligų sąrašas.

Rūkymo sukeliamos ligos

 

 

1 paveikslas. Rūkymo sukeliamos ligos.

Šaltinis: sudaryta darbo autorės. Remiantis L. Zabulienės seminarų medžiaga.

Kaip matome, rūkymas ne tik sukelia priklausomybę, estetinės išvaizdos problemas, bet ir sunkias ligas. Be to. Rūkymas, PSO duomenimis, yra šešių iš aštuonių dažniausių mirties priežasčių rizikos veiksnys Šioms rizikoms, atsirandančioms dėl analizuojamų žalingo įpročio, prevencijai, turi būti skiriamas ypatingas dėmesys, kaip visuomenės švietimas, apimantis žinias, požiūrį ir elgseną, kuriamos antitabako reklamos, mokesčių tabako gaminiams didinimas bei vaizdinis cigarečių pakuočių ženklinimas. Šiomis priemonėmis būtų galima sumažinti rūkančių paauglių skaičių, o tuo pačiu ir išgelbėti daugybę nuo rūkymo žalos kenčiančių žmonių, apsaugoti juos nuo ankstyvos mirties rizikos.

IŠVADOS

Pastaraisiais metais tarp jaunimo itin paplito žalingi įpročiai, kurių būdingiausi – alkoholio vartojimas, rūkymas ir narkotikai. Žalingi įpročiai yra tokie žmogaus veiksmai, kurie žaloja jo fizinę ir psichinę sveikatą, neleidžia sulaukti tokio amžiaus, kurio paprastai sulaukia kiti tos visuomenės nariai. Be to, jie tukdo žmogui sėkmingai atskleisti save kaip asmenybę, kaip visuomenės narį;

Alkoholizmas – socialinė blogybė, nesuderinama su socialistinės gyvensenos principais, nuo kurios kenčia ne tik suaugusieji, bet ir paaugliai. Paauglių išgėrinėjimo motyvai skirstomi į dvi grupes. Pirmosios grupės pagrindinės priežastys – noras sekti tradicijomis, patirti naujų pojūčių, smalsumas; antrosios grupės motyvas – siekimas atsikratyti nuobodulio. Remiantis šių grupių klasifikacija, darytina išvada, kad nėra vieningos apie tai, kokie veiksniai turi įtakos alkoholio vartojimu, tačiau aišku viena, kad išvardytos priežastys nėra svarios. Verta paminėti, kad dažnai jaunuoliai, vartodami svaigiuosius gėrimus, nesusimąsto apie jų žalą sveikatai ir pasėkmes ateityje. Valstybė turėtų daugiau dėmesio skirti alkoholio vartojimo prevencijai, stengdamasi kuo daugiau jaunų žmonių įtraukti į visuomeninę veiklą bei sugriežtindama alkoholio reklamos ir pardavimo įstatymus;

Dažniausiai jauni žmonės, be alkoholio ir tabako, mėgina svaigintis įvairiais tirpikliais – t.y., narkotikais. Jų vartojimo priežasčių atsiradimas yra ginčytinas dalykas, tačiau jas galima suskirstyti į tris grupes: įtampai sumažinti, stresui įveikti; dėl sukeliamo efekto; bendraamžių įtakos. Paauglių tarpe vyrauja nesupratimas, kad kartą kitą pabandžius, kelio atgal nebėra. Jei norime, kad jaunimas suprastų jų vartojimo žalą, pasakytų narkotikams tvirtą “NE”, turime daugiau dėmesio skirti narkotikų vartojimo prevencijai, kurios tikslas – apsaugoti visuomenę, ypač jaunimą, nuo narkotikų vartojimo ir rizikingo elgesio;

Tabako rūkymas yra labiausiai paplitusi priklausomybės liga, sąlygojanti daugiau sveikatos problemų ir priešlaikinių mirčių, negu visos kitos legalios ir nelegalios narkotinės medžiagos kartu paėmus. Rūkymas ne tik sukelia priklausomybę, estetinės išvaizdos problemas, bet ir sunkias ligas. Be to. Rūkymas, PSO duomenimis, yra šešių iš aštuonių dažniausių mirties priežasčių rizikos veiksnys Šioms rizikoms, atsirandančioms dėl analizuojamų žalingo įpročio, prevencijai, turi būti skiriamas ypatingas dėmesys.

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI

Astrauskienė, A.; Bulotaitė, L.; Gasperas, V.; et. al. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimas tarp Lietuvos didžiųjų miestų naktinių klubų lankytojų. ,,Visuomenės sveikata“, 2010/2 (49); 33 – 41p.;

Bulotaitė, L. Alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo prevencija mokykloje. Vilnius: Logotipas, 1999; 24p.;

Bulotaitė, L.; Baltrušaitytė, R. Studentų alkoholio vartojimo lūkesčiai. ,,Visuomenės sveikata“, 2010/1 (48); 83 – 88p.;

http://www.sveikata.info/alkoholis [žiūrėta: 2011 – 04 – 11];

Jagodinskis, V. Moksleiviui apie nikotino ir alkoholio žalą. Kaunas: Šviesa, 1986; 107p.;

Lietuvos mokslo laikraštis ,,Mokslo Lietuva“., 2005. (prieiga per intenetą: http://ml.lms.lt/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1); [žiūrėta: 2011 – 04 – 13];

LR Tabako kontrolės įstatymas (prieiga per internetą: www.lrs.lt), [žiūrėta: 2011 – 04 – 12].

 

 

Join the Conversation