Vyras ir moteris: priešingų polių žavesys

21 0

Vyras ir moteris. Du poliai, kurie būdami visiškai skirtingi geba traukti vienas kitą neįtikėtina trauka. Kodėl mes tokie skirtingi? Ką tas skirtingumas mums duoda? Apie tai – šiame straipsnyje.

Poliariškumo burtai

Tai, kad priešybės traukia, yra sena visiems žinoma tiesa. Poliariškumas yra vienas universaliausių visatoje egzistuojančių dėsnių. Teigiamas branduolys ir neigiami elektronai, juoda naktis ir balta diena, dangus ir žemė, aktyvumas ir pasyvumas, kryptis ir erdvė, logika ir vaizduotė, chaosas ir tvarka – tai tik keletas vienas be kito negalinčių egzistuoti porų pavyzdžių. Na, o ž

žmogaus pasaulis sukasi moters ir vyro santykių verpete. Nenuostabu, kad stengiantis išsiaiškinti, kokie traukos dėsniai veikia šiame meilės ir karo lauke, atliekama aibė tyrimų.

Kalbėdami apie tai, kokios moters savybės vyrui ir vyro savybės moteriai yra patraukliausios, paprastai žmonės linkę įvardyti tas, kurios atspindi lyčių priešybę – itin moteriškos ar itin vyriškos. Tačiau, jei kalbama apie partnerio santuokai pasirinkimą, kaip rodo Vakarų šalyse atlikti tyrimai, dažniau renkamasi panašiomis vertybėmis, pomėgiais ir išorinėmis savybėmis pasižymintį partnerį (gražus linkęs rinktis gražų, aktyvus – aktyvų, spo

ortuojantis – sportuojantį ir pan.). Tuo tarpu santuokos patvarumui lemiamos reikšmės turi asmenybės savybių panašumas. Asmenybės savybės (tokios kaip tvarkingumas, kūrybiškumas ir pan.), manoma, išryškėja ne iš karto. Tam reikia laiko, todėl jos nėra tiek reikšmingos renkantis partnerį, kaip vertybių ir pom
mėgių panašumas, kuris išsiaiškinamas greitai. Tačiau, kaip rodo Vakarų statistika, tvariausios santuokos yra būtent tarp panašaus charakterio žmonių. Argi tai neprimena pasakos logikos: traukia priešybė, bet ilgai ir laimingai gyventi geriau su panašiu į save?

Laimės paieškos

Tai, kad panašių žmonių santuokos yra statistiškai patvariausios, dar nereiškia, kad jos yra laimingiausios. Galbūt su panašiu į save žmogumi yra iš tikrųjų pakankamai nesudėtinga ir patogu gyventi; pakankamai, kad neprieitum iki skyrybų. Tačiau tai, ar būtent tie santykiai yra meilės, aistros, kaitos ir virsmo židinys, jau yra kitas klausimas.

Evoliuciniu požiūriu, partnerių skirtingumas yra naudingas, nes tai apsprendžia genų įvairovę, kas savo ruožtu lemia sveikesnio palikuonio gimimą. Kūrybiniu požiūriu, vėlgi: kuo stipresnė įtampa tarp priešybių, tuo daugiau kūrybinės ugnies, tuo sudėtingesnis sąveikos procesas, tuo įdomesnis tokios jungties rez

zultatas.

Skirtingi ar priešingi?

Daug kas priklauso nuo to, kaip skirtingumas pasireiškia. Tiek vyrui, tiek moteriai gali būti būdinga iš esmės ta pati savybė, tačiau skirtis jos raiškos būdas, t.y. pasireiškia tos pačios savybės poliariškumas. Tarkim, tiek vienam, tiek kitam būdingas stipriai išreikštas emocionalumas, tačiau konflikto atveju moteryje jis pasireiškia, kaip didelis jautrumas, polinkis greitai pravirkti, o vyre – kaip impulsyvumas, piktumas ir pan. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad jie šioje vietoje yra labai skirtingi, tačiau iš esmės tai ta pati savybė, tie

esiog emocionaliems vyrams labiau būdinga viena, o emocionalioms moterims – kita.

Kita vertus, jei vienas partneris yra lanksti, naujam pažinimui ir kūrybingumui atvira asmenybė, o kitas – uždaras, konservatyvus ir kategoriškas – tai jau sunkesnis atvejis, čia jau reiškiasi iš esmės priešingos savybės. Tokiai porai iš tiesų gali būti sunku susikalbėti ir suprasti vienas kitą. Pirmu atveju, užtenka suvokti, kad tokiu būdu reiškiasi vyro ir moters poliariškumas: užtenka parodyti vienas kitam šiek tiek empatijos ir supratimo, kad tai nevestų į didesnį konfliktą. Tuo tarpu antruoju atveju, norint išgyventi bendrumą, reikia, kad arba abudu, ar bent jau viena pusė keistųsi.

O gal – vienas kitą papildantys?

Egzistuoja toks fenomenas, kad nesąmoningai mus patraukia ne tiek priešybė, kiek tai kitame žmoguje, kas mumyse pačiuose yra neatskleista, neišspręsta, neišbaigta. Tarkim jei žmoguje užslopintas kūrybiškumas, tikėtina, kad jį itin sužavės kito žmogaus kūrybinė energija. Tai dar nereiškia, kad kūrybiškumas šiam žmogui svetimas, tiesiog kažkuriame gy. . .

Join the Conversation

0 comment

 1.   

  Ogi Ana čia jau mistinis dalykas, net nesistenk suprasti 😉
  Kartais cheminė reakcija įvyksta nepriklausomai nuo to kas šalia, ir apsirinki pagalvojusi kad būtent dėl jos taip atsitiko 😀

 2.   

  LAABAI IDOMU-KODEL CHEMINĖ reakcija įvyksta būtent sutikus TĄ žmogų, o ne kitą??
  Juk tiek daug žavių, šaunių žmonių, bet kažkokia mistinė jėga tuo metu patraukia tik prie vieno ir nejučia įsimyli?

 3.   

  “Mes nesąmoningai linkstame prie to žmogaus, su kuriuo galime atsiskleisti, gyti ir augti kaip asmenybės…”
  ir kažkokie menamai priešingi vyrų ir moterų poliai čia niekuo dėti
  jautrios sau ir kitam asmenybės ilgiesi ir ieškai