Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Darbas:

bei jų tarpiniai tipai, o lengvajai bei sunkiajai atletikai, kur nebūtinos sutartinės pastangos, geresnių rezultatų pasiekia somatotonikų tipo asmenys).
Šveicarų psichoanalitikas Z.Froido mokinys K.Jungas žmones suskirstė į intravertus ir ekstravertus. Intravertiški (į savo asmenybės vidų krypstantys) individai yra drovūs, vengia draugijų, domisi savo mintimis ir emociniais išgyvenimais. Ekstravertai (į išorę krypstančios asmenybės) mėgsta draugijas, realistiški, veiklūs, agresyvesni, siekia dominuoti grupėse. Šis skirstymas yra plačiai pripažintas. Naujausi tyrimai rodo, kad intravertai ir ekstravertai yra retai pasitaiką kraštutinumai. Dauguma asmenų yra ambavertiški – turi ir vieno, ir kito tipo savybių.

Temperamento fiziologinio pagrindo charakteristika neapima viso temperamento turinio. Tam reikia dar specialios psichologinės temperamento analizės, nes temperamento ypatybės, kaip buvo nurodyta ankščiau, turi daugiareikšmius
ryšius su nervinio tipo ypatybėmis.
Kaip minėta, sunku visus žmones suskirstyti pagal keturis tradicinius
temperamentus. Kad toks suskirstymas nepakankamas, buvo suvokta gana seniai. II a. romėnų anatomas ir gydytojas Galenas žmones skirstė pagal 13 temperamentų, tačiau vėliau vėl buvo grįžta prie Hipokrato skirstymo, kurio laikomasi ir šiandien, paprastai pabrėžiant, kad gryno temperamento žmonių labai maža. Visai aišku, kad ir galėdami tiksliai išmatuoti atskiras temperamento ypatybes, vargu ar rastume pasaulyje žmonių, kurių temperamentai būtų visiškai vienodi.
Skirstant žmones pagal temperamentą, subjektyvumą galima įveikti tuomet, jeigu temperamento tipu laikysime ne bet kokį savybių derinį, bendrą tam tikrai grupei, o dėsningą viena kitą sąlygojančių savybių derinį. Rusų psichologas V.Merlinas suskirstė temperamento psichologinę charakteristiką pagal tokius pagrindinius požymius :

1. Sensityvumas (jautrumas). Apie jį mes sprendžiame iš silpniausių išorinių poveikių, kuriais galima sukelti kokią nors žmogaus reakciją. Tai gali būti silpniausias dirgiklis, reikalingas sukelti pojūtį (žemutinis pojūčio slenkstis), arba mažiausia nepatenkinta reikšmė, sukelianti neigiamus išgyvenimus (kentėjimą).
2. Reaktyvumas. Apie jį sprendžiame iš to, kokio stiprumo emocijas sukelia žmogui išorinis arba vidinis analogiško stiprumo poveikis.
3. Aktyvumas. Jį apibūdina tai, kaip aktyviai žmogus veikia, nugalėdamas išorines ir vidines kliūtis.
4. Reaktyvumo ir aktyvumo santykis. Jį parodo vyraujantis veiklos akstinas – nuo ko daugiau priklauso žmogaus veikla: nuo atsitiktinių išorinių aplinkybių (pirmauja reaktyvumas) ar nuo vidinių ( pirmauja aktyvumas) (pvz., nuo atsitiktinių įvykių,


Atgal  1  2  3  [4]  5  6  7  8  Toliau
Darnipora.lt