Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Darbas:

švenčių ir kt.) emocionalumą, skatina domėtis fiziniais pratimais, aktyviai ilsėtis. Kvadrato žaidimas išpopuliarėjo visose šalies bendrojo lavinimo mokyklose. Tai pats masiškiausias žaidimas tarp moksleivių.Laikui bėgant tobulėjo kvadrato žaidimo technika, taktika. Todėl 1996m. išleistas "KVADRATO ŽAIDIMO TAISYKLES" tenka tobulinti, tikslinti.
Taisyklių rengimo darbo grupė: Jūratė Bukšnaitienė (LMKKSC metodininkė, kūno kultūros mokytoja metodininkė), Donatas Greviškis (kūno kultūros mokytojas metodininkas), Mindaugas Urbanavičius (kūno kultūros mokytojas metodininkas), Gražvydas Vaškevičius ( kūno kultūros mokytojas metodininkas).
Pasiūlymus pateikė: Kauno rajono sporto mokyklos direktoriaus pavaduotojas Vytautas Deksnys, Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus sporto poskyrio vyr. specialistas Jonas Menkis, Kauno Centro sporto mokyklos vyr. specialistas Rimgaudas Augūnas, Šilalės
rajono Pajūrio vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytojas metodininkas Stasys Baubkus, Rokiškio T. Vaižganto vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytojas metodininkas Valdas Savickas.


K V A D R A T O V A R Ž Y B Ų T A I S Y K L Ė S
(galioja nuo 2005 10 18)

1. K V A D R A T O Ž A I D I M A S

Kvadratas - taisyklėmis apibrėžtas komandinis žaidimas, kurio metu abiejų komandų žaidėjai kamuoliu bando "iškirsti" visus arba per nustatytą laiko tarpą - kėlinį kuo daugiau varžovų.

2. Ž A I D I M O A I K Š T E L Ė
Kvadratas žaidžiamas lauke ir salėje kvadrato arba tinklinio aikštelėse, kurios matmenys 9 x 18 m. Mokyklos vidaus varžybos gali vykti mažesnių matmenų aikštelėse.
Kiekviena aikštelė turi 2 galines linijas,2 šonines linijas ir vieną bendrą vidurio liniją. Linijų plotis - 5cm, kurių plotis į žaidimo aikštelės dydį neįeina. 5 cm linijos nei peržengti, nei užminti negalima. Linijos turi būti aiškiai matomos, ryškios. Aikštės kampai ir vidurio linijos pažymėtos vėliavėlėmis. Vėliavėlių stovelių aukštis nuo 40 iki 60 cm, turi atitikti saugos reikalavimus.


3. K A M U O L Y S
Žaidžiama tinklinio kamuoliu. Kamuolys žaidimui tinkamas jeigu krisdamas iš 2 m aukščio atšoka nuo grindų 1m. Kamuolį žaidimui parenka ir pakeičia tik varžybų vyriausiasis teisėjas. Apie kamuolio būklę žaidimo metu (suplyšo, deformavosi ir t.t.) praneša komandų vadovai arba kapitonai.

4. V A R Ž Y B Ų L A I K A S
Kėlinio trukmė - 10 min. Kėlinys gali būti baigiamas ir anksčiau, kai vienoje iš komandų "iškertami" visi žaidėjai. Jeigu kėlinio laikas baigėsi ir abiejose komandose liko "neiškirstų" žaidėjų, laimi ta komanda, kurios žaidėjų liko daugiau. Skiriamas žaidimo


Atgal  1  2  [3]  4  5  6  7  Toliau
Darnipora.lt