Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Aprašymas:Darbas:

Sa-vaitė
Literatūrinis ir kultūrinis ugdymas
(Esminiai gebėjimai ir pasiekimai pagal
,,Išsilavinimo standartus“)


Kalbos ugdymas (Esminiai gebėjimai ir pasiekimai pagal
,,Išsilavinimo standartus“)Dalykų integravimas


Projektai, namų darbų užduotys


Pastabos
1. 1. Išplėstinio kurso tikslai ir uždaviniai. Vadovėliai. Šaltiniai.

2. Literatūros ištakos. Tautosaka. Rūšys ir žanrai. (3.1.)

3. Dainuojamoji tautosaka. (3.1.3., 3.1.6. )

4. Pasakojamoji tautosaka. (3.1.3., 3.1.6. )
5. Sudėtingesnių rašybos atvejų kartojimas.
(2.2.3., 3.2.1., 3.2.3.)

Muzika: liaudies dainos. Skaitytinų knygų sąrašas.

Liaudies dainos ,,Oi žydėk, žydėk“ analizė.

Užduotys pamokai – seminarui (P. Dundu-lienės, I. Čepienės, M. Bartninko ir kt. straipsniai).
2. 1. Teksto analizė ir interpretacija. Liaudies dainos analizė ir interpretacija. (3.1.3., 3.1.7. )

2. Mito
sąvoka. Pasaulis ir žmogus antikiniuose ir senovės baltų mituose. Mitinio mąstymo bruožai.
(3.3.1., 3.3.4., 3.1.9)

3. Lietuvių mitologija. Archetipai.
(3.3.1., 3.3.4.)
4. Sudėtingesnių skyrybos atvejų kartojimas. (2.2.3. 3.2.1., 3.2.3.)

5. Kontrolinis rašybos ir skyrybos testas.
(2.2.3. 3.2.1., 3.2.3.)Istorija: baltai. Perskaityti Sofoklio ,,Antigonę“.
3.
1-2. Kosmogoniniai elementai (kalnas, medis, ugnis, vanduo) liaudies kultūroje. ( Seminaras) (1.1.1., 1.2.3., 1.2.4., 2.3.6.)

3. Antikinė literatūra, kultūra, mokslas, filosofija, mitologija. (3.3.1., 3.3.4.)

4. Graikų dievai. (3.3.1., 3.3.4.)

5. Antikinis teatras. Savitas Antigonės mito interpretavimas Sofoklio „Antigonėje". Dramos konflikto visuotinumas. (3.3.1., 3.3.4.)
Dailė: liaudies menas.


Istorija: Antika

Užduotys projektiniam darbui ,,Olimpo kalnas“.


4.
1. Sofoklio „Antigonės“ ištraukų analizė. (Darbas grupėmis.) (3.3.1., 3.3.4., 3.4.3., 3.4.4.)

2. Šventasis raštas. Dažniausi Biblijos motyvai.
(3.3.1., 3.3.4.)

3. Antikinės mitologijos ir Biblijos motyvai lietuvių poezijoje (V. Mykolaitis-Putinas, J. Degutytė, J. Vaičiūnaitė ir kt.). (3.3.3.)

4. Testas iš mitologijos, antikinės literatūros.
(3.3.4., 3.3.5., 1.3.2.)
5. Kalba ir visuomenė. Komunikacijos samprata, dalyviai, aplinkybės. (3.1.1.)

Šiuolaikinėje poezijoje paieškoti biblijos ir antikinių motyvų, juos aptarti.
Perskaityti Šekspyro ,,Hamletą“, J. V. Gėtės ,,Faustą“.

5.


1. Viduramžių literatūra. Senoji lietuvių raštija (kartojamoji apžvalga): Lietuvos metraščiai, kunigaikščių laiškai. (3.3.1., 3.3.4., 3.1.9)

2. Renesanso epocha. Humanizmas. Naujas požiūris į


[1]  2  3  4  5  6  7  8  Toliau
Darnipora.lt