Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Darbas:

susieti su atitinkamomis grafemomis (raidėmis) rašydami. Todėl sunku orientuotis bet kokia žodine medžiaga, sunku suvokti tikrąją žodžio prasmę. Konstrukcinis intelektas paprastai normalus arba aukštas.
Mokymosi sunkumai
· Akustinė dislekcija – tai skaitymo sutrikimas dėl nepakankamo fonetinių garsų suvokimo, skyrimo.
· Artikuliacinė akustinė disgrafija – rašymo sutrikimai dėl garsų tarimo trūkumo.
· Akustinė disgrafija – dėl garsų diferencijavimo sutrikimo.
· Semantinė dislekcija – gramatinis sutrikimas, dėl neišsivysčiusios kalbos gramatinės sandaros trūkumų.
· Semantinė gramatinė disgrafija – kalbinių procesų sutrikimai, išplitę visoje kalbos sistemoje.
Kaip padėti vaikui?
Klausykitės pasakų, dainų. Prašykite paduoti, parodyti, paslėpti būtent tą daiktą, apie kurį kalbama. Išvardyti paveikslėlius, daiktus tiksliai ta tvarka, kuria jie pateikiami. Nusakyti spalvos dydį, svorį, nusakyti
jų vietą erdvėje. Klasifikuoti daiktus pagal vieną požymį. Naudokite medžiagos perkodavimą. Kuo daugiau vaizdine forma pateikti pavyzdžių, mokyti per tiesioginį patyrimą. Tinka visuminis, kontekstinis, vizualinis mokymo būdas. Kuo daugiau informacijos pateikite vaizdžiai. Stenkitės pabrėžti tai, ką jis sugeba atlikti gerai, o ne tik analizuoti sunkumus.


4. Vaikai, turintys specifinių atminties sutrikimų
Šios grupės vaikams mokytis trukdo prasta atmintis. Mokydamiesi jie atsilieka dėl nemodalinių trumpalaikės ir ilgalaikės atminties sutrikimų, regimosios ar girdimosios atminties ryškaus vyravimo viena kitos atžvilgiu, įsiminimo ir atgaminimo strategijų stokos. Bendrieji jų intelektiniai gebėjimai pakankami. Vaikai gali svarstyti, daryti išvadas, perdirbti informaciją, ją grupuoti.

Mokymosi sunkumai
· Gali „nuolat pamesti“ ką tik išgirstą, matytą informaciją.
· Turi informacijos įsiminimo, išlaikymo ir atgaminimo problemų.
· Nenaudoja išmokimą palengvinančių, gerinančių būdų.
· Nurašo teisingai, bet daro klaidų ten, kur reikia pritaikyti sužinotą taisyklę.
· Ilgai nesiautomatizuoja paprasčiausi sudėties, atminties veiksmai, neįsidėmi skaičių sekos, daugybos lentelės.
Kaip padėti vaikui?
Neakcentuokite prastos vaiko atminties, jos nesureikšminkite. Skatinkite kūrybinį mąstymą, kai vaikas „atranda“ atsakymą, jį išmąsto. Vaiko žinioms tikrinti pasirinkite užduotis, atskleidžiančias bendrą vaiko nuovoką, supratimą, gebėjimą protauti, naudotis informacija, o ne tas, kurios rodo, ar „iškalė “ medžiagą ar ne. Dalykus, kuriuos reikia įsiminti, vertinkite su nuolaida. Užduotys turi būti formuluojamos aiškiai ir etapais. Tegul šalia vaiko visada būna atraminė


Atgal  1  2  [3]  4  5  Toliau
Darnipora.lt