Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Darbas:

yra įteisinti Saugomų teritorijų įstatyme.
Biosferos rezervatų atsiradimas siejamas su UNESCO 1968 metų „Biosferos konvencija“, pirmąja tarpvyriausybine konferencija, skirta tvariam vystymuisi ir racionaliam gamtos turtų naudojimui. Po šios konferencijos sudaryta programa „Žmogus ir biosfera“ ėmė koordinuoti ir šių rezervatų steigimą.
Dabar „Žmogus ir biosfera“ programa jau turi 30 metų patirtį saugomose teritorijose, sujungtose į pasaulinį biosferos rezervatų tinklą. Šių metų gegužės mėnesį 94 šalyse gyvavo 408 biosferos rezervatai.

Kodėl mums reikalingi biosferos rezervatai?

Visų pirma – išsaugoti biologinę įvairovę: genus, grybų, augalų ir gyvūnų rūšis, ekosistemas ir kraštovaizdį. Biosferos rezervatai būdami didelio ploto teritorijomis, apimančiomis svarbias reprezentatyvias ekosistemas gali užtikrinti kur kas didesnę gyvų sutvėrimų įvairovę, nei mažos saugomos teritorijos.
Ne mažiau svarbu, kad tokios teritorijos gali sėkmingai palaikyti ekosistemų gyvybingumą. Gamtiniai tyrimai biosferos
rezervatuose turėtų atskleisti, kaip skirtingai gamtos procesai vyksta griežčiausiai saugomose jų dalyse, lyginant su gretimomis teritorijomis. Iš dalies apimdami žmonių gyvenamas ir naudojamas teritorijas, tokie rezervatai turėtų paremti vietos gyventojų ūkininkavimo tradicijas ir skatinti aplinkai priimtinas ūkininkavimo technologijas.
Biosferos rezervatų struktūra yra gan sudėtinga, tačiau panaši į kitas kompleksines Lietuvos saugomas teritorijas – valstybinius parkus. Tik čia pagrindinis dėmesys skiriamas mokslinei veiklai ir apsaugai, griežčiau reglamentuojant, pavyzdžiui, turizmą ir rekreaciją. Tradiciškai pagrindinė biosferos rezervatų dalis yra griežtos apsaugos teritorija, kurioje ūkinė žmogaus veikla neleidžiama. Ji apsupta apsauginių zonų ir pereinamųjų teritorijų su skirtinga ūkine veikla, vykdomu ekologiniu švietimu, praktikuojamais gamtosaugos projektais ir gamtotvarkine veikla ar eksperimentais. Tokia tradicinė biosferos rezervatų struktūra gali būti lanksčiai pritaikoma esamoms konkrečios vietovės sąlygoms ir kiekvienos šalies teisinei sistemai.


Ne naujiena kaimyniniuose kraštuose

Šių metų pr. 28 Europos šalyse buvo įsteigta 158 biosferos rezervatai. Latvijoje ir Estijoje yra po vieną tokią saugomą teritoriją (vakarų Estijos archipelago ir Šiaurės Vidzemės), Baltarusijoje yra du biosferos rezervatai, Lenkijoje – 6 (bei dar 5 kartu su besiribojančiomis valstybėmis). Daugiausia jų Rusijoje – net trisdešimt. O mažose Europos valstybėse įkurta po vieną–du rezervatus. Vienintelis Danijos biosferos rezervatas yra Grenlandijoje - Amerikos kontinente. Tad, įkūrus Žuvinto biosferos rezervatą, Lietuva tampa 29 Europos valstybe, įsijungusia į pasaulinį Biosferos rezervatų tinklą.

Naudotos literatūros sąrašas

1. Stasys Vaitiekūnas ir Elena Valančienė „Lietuvos geografija” vadovėlis 9 klasei
2. www.am.lt
3. www.jzum.lt
4. www.vgtu.lt
5. www.zpasaulis.lt


Atgal  1  2  3  4  5  [6]
Darnipora.lt