Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Darbas:

ir masinį nekilnojamojo turto vertinimą.
Įmonės specialistai kas trys mėnesius atlieka turto verčių zonavimą, turinčių įtakos turto vertei nustatyti. Be to įmonė nustato vidutinės įvairių turto grupių rinkos vertes, šie rodikliai taikomi nustatant apmokestinamo deklaruojamojo turto vertes ir valstybės garantuojamos teisinės paramos dydį.
Siekdama plėsti ir tobulinti nekilnojamojo turto administravimo sistemą ir informacija įmonė glaudžiai bendradarbiauja su Suomijos, Nyderlandų ir kitomis giminingomis institucijomis.
VĮ Registrų centro Mažeikių filialo padalinio struktūra:
Padalinio vadovas kuris atsakingas už padalinio sėkmingą darbą, vadovauja skyriams ir dalyvauja visose įmonės susirinkimuose, pasitarimuose;
Archyvas-saugo ir archyvuoja visas kadastro ir registro bylas.
Užsakymų priėmimo skyrius – priima užsakymus iš fizinių ir juridinių asmenų
atlikti, patikslinti kadastrinius matavimus, įregistruoti matavimus, įregistruoti daiktą ir teises į tą daiktą, statinių ir žemės sklypų vertės nustatymui, pažymoms įvairiems sandoriams sudaryti ir t.t.;
Registro skyrius – registruoja visą nekilnojamąjį turtą (statinius, žemės sklypus, butus, inžinerinius statinius) ir teises į juos, ruošia įvairias pažymas susijusias su nekilnojamuoju turtu;
Kadastro skyrius – atsakingas už teisingą duomenų suvedimą apie statinius ir žemės sklypą į centrinį duomenų banką, atlieka patikrą apie nekilnojamąjį turtą;

Vertinimo skyrius tiria rinką, nustato vidutinius rinkos vertinimo koeficientus reikalingus statinių ir žemės sklypų vertei nustatyti;
Matininkų skyrius – atlieka statinių kadastrinius matavimus, tikslina duomenis ir nustato jų vertes.
Visi įmonės darbuotojai yra išlaikę kvalifikacines kategorijas, atitinkančias jų darbų pobūdžiui.

IŠVADOS
1.Teikti vartotojams išsamesnės informacijos, daugiau reklamuoti apie internetines paslaugas.
2.Išaiškinti klientams apie internetinius užsakymus ir jų privalumus.
3.Daugiau dėmesio skirti, kad kiekvienas klientas gautu internetinį patvirtinimą ir visi darbai būtų atliekami laiku.


LITERATŪRA IR KITI ŠALTINIAI
1.Interneto medžiaga.Įmonės informacija.Prieiga per internetą:http//www.kada.lt [žiūrėta 2005-04-10].
2. Bagdonienės L.,Hopenienė R.(2004).Paslaugų marketingas ir vadyba.Kaunas:Technologija.

Atgal  1  2  3  4  5  6  7  [8]
Darnipora.lt