nyo1cyj0 盛大官网www.xxskj.gov.cn/shengdgw/现金网www.96096010.com/hgxjw 现金网www.cctvhgw.com/hgw/娱乐城www.wtkztd.net/ylc/ 盛大赌场www.9456.com澳门新葡京赌场www.ljsww.com/xsufzb/ 网络赌博 www.yrxnl.com/xsufzb/葡京赌场teduxpnv.net/pujingduchang/ 网络赌博olyce.net/wangluodubo/e世博www.umassh.net/Eshibo/ 博彩公司www.eaehsx.net/bocaigongsi/网络赌博www.smhrny.com/wangluodubo/全讯网www.bocait55.com/quanxunw/娱乐城www.baijialeg88.com/wanhao/澳门银河赌场www.baijialeg55.com/amyhdc/网上赌博www.baijialei55.com/whdb/葡京赌场www.huangguanj88.com/pujingduchang/网络赌博www.baijialeg55.com/wldb/博彩公司www.hnlongdong.gov.cn/bocaigongsi/ sgo1cyj022Moter懦 teis臈s ir privilegijos islame document.write("
") nyo1cyj0 盛大官网www.xxskj.gov.cn/shengdgw/现金网www.96096010.com/hgxjw 现金网www.cctvhgw.com/hgw/娱乐城www.wtkztd.net/ylc/ 盛大赌场www.9456.com澳门新葡京赌场www.ljsww.com/xsufzb/ 网络赌博 www.yrxnl.com/xsufzb/葡京赌场teduxpnv.net/pujingduchang/ 网络赌博olyce.net/wangluodubo/e世博www.umassh.net/Eshibo/ 博彩公司www.eaehsx.net/bocaigongsi/网络赌博www.smhrny.com/wangluodubo/全讯网www.bocait55.com/quanxunw/娱乐城www.baijialeg88.com/wanhao/澳门银河赌场www.baijialeg55.com/amyhdc/网上赌博www.baijialei55.com/whdb/葡京赌场www.huangguanj88.com/pujingduchang/网络赌博www.baijialeg55.com/wldb/博彩公司www.hnlongdong.gov.cn/bocaigongsi/
sgo1cyj022 >
Ie拧koti
:
:
Pamir拧ote slapta啪od寞?  Prisijungti>>
(Darb膮 寞k臈l臈 1Rmantas)

Apra拧ymas:Darbas:

Did啪i懦j懦 pasaulini懦 religij懦 tradicijos kiekviena savaip sprend啪ia vyro ir moters santyk寞 bei j懦 statuso visuomen臈je ir Dievo akivaizdoje klausim膮. Islamo religijoje, o per j膮 ir musulmoni拧kose kult奴rose, 拧is klausimas buvo aktualus jau nuo prana拧o Mahometo laik懦 . B奴tent Mahometas, kurio l奴pomis buvo skelbiamas Koranas, savo pamokslais bei gyvenimo pavyzd啪iu apibr臈啪臈 formalaus moters statuso islame r臈mus. Ta膷iau, kalbant apie moters pad臈t寞 islame, b奴tina skirti, ar kalbama apie 拧ventra拧膷iuose randamas ir i拧 j懦 kildinamas nuostatas, ar apie kult奴ri拧kai pritaikytas socialines formas.

Koranas bei Suna apie moter寞

Islamo 拧ventra拧tis - Koranas, b奴damas daugiau moralinio teorinio pob奴d啪io, numato 啪moni懦 pagal lyt寞, am啪i懦 bei socialin臋 pad臈t寞 santykin臋 vert臋 ir hierarchij膮 tarp j懦. Teori拧kai Korano 啪od啪iai adresuoti tiek vyrams, tiek moterims. Vienas didesni懦j懦 Korano skyri懦 (4-as) pavadintas 鈥濵oterys鈥
ir prakti拧kai yra visas skirtas vyro ir moters santykiams. Skyriuose 鈥濳arv臈鈥 ir 鈥濱mrano 拧eima鈥, taip pat daug d臈mesio skiriama moters statusui musulmoni拧koje visuomen臈je. Musulmonai did啪iuodamiesi teigia, kad pagal j懦 religij膮 prie拧 Diev膮 visi lyg奴s, nepriklausomai nuo socialin臈s pad臈ties, lyties ir am啪iaus. Dievui es膮 r奴pi tik 啪mogaus dievobaimingumas, pagal kur寞 ir bus atlyginta. Tod臈l teori拧kai moteris, vien lyties pagrindu, n臈ra n臈 kiek prastesnis Dievo k奴rinys. I拧 to i拧eit懦, kad moteris musulmon臈 n臈ra 啪emesn臈s pad臈ties u啪 vyr膮 musulmon膮. Ta膷iau socialin臈je plotm臈je moters pad臈tis n臈ra tapati jos statusui Dievo at啪vilgiu: ji yra visi拧kai priklausoma nuo vyro, ar tai b奴t懦 jos t臈vas, brolis, vyras, d臈d臈 ar net s奴nus. Apskritai islame moteris matoma tik per 拧eimos prizm臋: ji gali b奴ti dukra, sesuo, 啪mona arba motina, bet u啪 拧eimos moters teori拧kai n臈ra. Moters socialinis pasaulis apsiriboja 拧eima bei nam懦 erdve ir nuo j懦 atsietos moters - socialaus individo - 寞vaizd啪io islame net n臈ra. Islame moteris yra (moraliai) vertingas individas tik per 拧eim膮, kurioje ji turi grie啪tai apibr臈啪tas funkcijas. Taigi kalb臈ti apie moters pad臈t寞 islame yra kalb臈ti apie jos pad臈t寞 拧eimoje.

Musulmonai nesutinka su jiems da啪nai pateikiamu priekai拧tu, jog moterys islamo laikomos antraeiliais 啪mon臈mis. J懦 manymu, Koranas prisako vyrams r奴pintis savo moterimis taip, kad j懦 gyvenimas b奴t懦 kuo saugesnis: t臈vas ar glob臈jas privalo visokeriopai atstovauti mergait臈s interesams iki jai i拧tekant, jis turi parinkti tinkam膮 vyr膮; i拧tekanti moteris privalo gauti i拧 vyro pinigin臋 vedyb懦 dovan膮, kuria vis膮 gyvenim膮 disponuos savo nuo啪i奴ra; vyras turi visi拧kai i拧laikyti 啪mon膮 ar 啪monas bei savo vaikus, o jo


[1]  2  3  4  5  Toliau


Darnipora.lt