Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Aprašymas:Darbas:

LIETUVOS IR LATVIJOS ŠALIŲ PALYGINIMAS


Statistiniai Lietuvos duomenys:
Plotas: 65 300 km2
Gyventojų: 3 712 000
Sostinė: Vilnius
Kalba: lietuvių
Religija: katalikybė
Piniginis vienetas: litas
Aukščiausia viršukalvė: Juozapinės kalnas, 294 m
Ilgiausia upė: Nemunas, 937 km (Lietuvoje 475 km)
Svarbiausi verslai: pramonė, žemės ūkis, paslaugos
Daugiausia eksportuojama: maisto produktai, cheminės prekės, baldai, dviračiai, televizoriai, šaldytuvai, audiniai, elektros energija
Daugiausia importuojama: nafta, gamtinės dujos, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės.

Statistiniai Latvijos duomenys:
Plotas: 64 616 km2
Gyventojų: 2 529 000
Sostinė: Ryga
Kalba: latvių
Religija: liuteronybė, katalikybė, baptizmas, stačiatikybė
Piniginis vienetas: latas
Aukščiausia viršukalvė: Gaizinkalnis, 311 m
Ilgiausia upė: Gauja, 460 km
Svarbiausi verslai: pramonė, žemės ūkis, tranzito paslaugos
Daugiausia eksportuojama:
mediena, mikroautobusai, maisto produktai, medikamentai
Daugiausia importuojama: naftos produktai, gamtinės dujos, elektros energija, mašinos ir įrengimai, transporto priemonės, popierius.

Geografinė padėtis
Lietuva žemės rutulyje užima nedaug vietos. Nuo Kėdainių iki šiaurės ašigalio apie 4000 km, o iki pusiaujo 6000 km. Lietuvos sieno pažymėtos ženklais. Prie jų dieną naktį budi pasieniečiai, todėl pereiti ar pervažiuoti sieną galima, tik nurodytose vietose – muitinėse.
Lietuvos žemė, jos gelmės, vandenys, oro erdvė, apjuostos valstybės sienomis, sudaro valstybės teritoriją.
Vakaruose skalauja Baltijos jūra. Lietuvai priklauso apie 99 km Baltijos kranto. Dvylika jūrmylių ( 22 km ) nuo kranto yra teritoriniai Lietuvos vandenys. Lietuvos valstybės sieno ilgis apie 1700 km. Ji apjuosia 65300 km2 plotą. Kelionei dviračiu aplink apie Lietuvą reiktų 56 dienų, jeigu kasdien nuvažiuotume apie 30 km. Išilgai Lietuvos iš vakarų į rytus – 373 km, o iš pietų į šiaurę – 276 km. Lietuvoje į šiaurę nuo Vilniaus mažgaug ties 25 – u Molėtų plento km, yra Geografinis Europos vidurys, ten įkurtas skulptūrų parkas. Europoje yra apie 20 valstybių mažesnių už Lietuvą, todėl pagal dydį mūsų respublika yra vidutinė valstybė.

Mūsų valstybė turi kaimynų. Už šiaurinės sienos gyvena latviai. Siena su Latvija ilga – nuo Baltijos iki Drūkšių ežero. Latviai ir lietuviai vieninteliai išliko iš baltų grupės, o kitos giminiškos tautos gentys nutautėjo ir išnyko.
Siena su Gudija pati ilgiausia ir labia vingiuota. Gudijoje yra lietuviškų kaimų. Ignalinos rajone yra giliausiai į rytus įsiterpusi dalis. Čia ir saulė pateka anksčiau, taigi ši vieta yra labiausiai nutolusi į vakarus vieta.
Siena su


[1]  2  3  4  5  6  7  8  9 ... 11  Toliau
Darnipora.lt