Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Rasameta)

Darbas:

tokiais įvaizdžiais savo dainą papuošti. Vaizdų gretinimo pagrindas šios rūšies paralelizmui yra dviejų veikėjų panašumas. Daugiausia dainose mažybinių žodžių (deminutyvų), kurių prasmė beveik visada maloninė. Lietuvių dainos mažybines ir malonines formas daro ne tik iš daiktavardžių ar būdvardžių, bet ir iš kitų kalbos dalių – iš nekaitomų prieveiksmių („namolio“ iš „namo“) ir net iš garsažodžių („lyliūtė lylia“, „rylia ryluži“, „ai da aiduži“). Paralelizmai, palyginimai ir metaforos yra patys svarbiausieji mūsų dainų įvaizdžiai, pagal kuriuos galime spręsti apie meninę jų vertę.IŠVADOS


1. Šiandien
lietuvių liaudies dainos yra labai primirštos.
2. Liaudies dainos gyvuoja tik dėl žmonių, per šimtmečius nešiojusių liaudies dainą savo širdyje ir atmintyje, geranoriškumo ir tų, kurie stengiasi tautosakos palikimą išsaugoti, pastangų.

3. Liaudies dainos – vienas seniausių lietuvių kultūros paminklų. Tautosakos kūriniai atskleidžia tautos pasaulėvaizdį, mąstymo būdą, papročius ir tradicijas, tai svarbi lietuvių kultūros dalis, grožinės literatūros pamatas.
4. Lietuvių dainų originalumas ir grožis - jų lyrizmas: “Niekas taip nepavyksta išreikšti lietuviui dainininkui, kaip jo paties minorinę nuotaiką“ (M. Miškinis
LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Jokimaitienė P. Lietuvių liaudies vaikų dainos. V., 1970. P. 10-11, 27, 44.
2. Lietuvių folkloro chrestomatija. V., 1996. P. 13 -19.
3. Miškinis M. Lietuvių literatūra. K., 1990. P. 27-28, 44, 46, 48-49, 51-57,66-67.
4. Sauka D. Lietuvių tautosaka. V., 1982. P. 6 -17.
5. Urba K. Knygų dienos. Skaitiniai. Vadovėlis VIII klasei. V., 1998. P. 130-131, 149.
6. www.aruodai.lt/tautosaka/tautosaka_1.htm
7. www.anthology.Ims.lt/texts/7/tekstas/1.html


Atgal  1  2  3  4  5  [6]
Darnipora.lt