Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Darbas:

taisyklinga, kanceliariniam stiliui būdinga kalba, be klaidų. Tekstas turi būti trumpas, tikslus, aiškus, logiškas, nuoseklus, vienareikšmis, o jame išdėstyta informacija teisinga, argumentuota, suderinta su anksčiau tuo klausimu išleistais dokumentais.
Tvarkomuosiuose dokumentuose turi būti anksčiau išleistų dokumentų tuo pačiu klausimu patikslinimo ir anuliavimo duomenys. Tekstas turi būti rašomas laikantis teisinės terminijos reikalavimų.
Dokumentų tekste tarptautinius žodžius galima vartoti tik tada, kai lietuvių kalboje nėra šių žodžių atitikmenų, arba kai tarptautiniai žodžiai vartojami teisės aktuose kaip terminai. Kitais atvejais būtina vartoti lietuviškus pakaitus, pvz.: reorganizuoti – pertvarkyti, ofšorinis – neapmokestinamasis, lengvatinis.
Jeigu dokumento tekste minimi įstatymai, Vyriausybės nutarimai, ministrų (ne ministerijų) įsakymai, kiti teisės aktai, miesto savivaldybės Tarybos ir Valdybos
sprendimai, nurodomas visas tikslus juos priėmusios įstaigos pavadinimas, data, numeris, antraštė.
Tekste dokumento pavadinimas (sprendimas, įsakymas) rašomas mažąja raide, o oficiali antraštė pradedama didžiąja raide su kabutėmis, pvz.: Lietuvių kalbos komisijos nutarimas ,,Dėl valstybių ir jų sostinių rašymo”.
Jei minima ne dokumento antraštė, o tik jo turinys, jis nurodomas be didžiosios raidės ir be kabučių, pvz.: Sutartis dėl savitarpio santykių.
Nederėtų vartoti daiktavardžių, kur galėtų būti veiksmažodis, pvz.: dalyvavimas būtinas – dalyvauti būtina; pažymų išdavimas – išduodamos pažymos.
Neapibrėžtą reikšmę turintys žodžiai keistini kontekstiniais, pvz.: vykdyti remontą – remontuoti, atlikti kontrolę – kontroliuoti.

Netinka vartoti žodžių perkeltine reikšme, pvz.: iš to išplaukia minėta nuostata – tai sąlygoja minėtą nuostatą.
Tvarkomų dokumentų tekste negali būti pastabų, atskirai nurodomų pagrindų ir priedų nuorodų. Jei informacinių dokumentų tekste įvardijami kiti siunčiami dokumentai, teksto paskutinėje pastraipoje nurodomas jų lapų skaičius. Pastraipa pradedama didžiosiomis raidėmis rašomu žodžiu PRIDEDAMA, po jo dedamas taškas, o pridedamas dokumentas nurodomas toje pačioje eilutėje, pvz.: PRIDEDAMA. 3 lapai, 2 egz.
Jei siunčiami dokumentai tekste neįvardyti, jie išvardijami teksto pabaigoje. Po žodžio PRIDEDAMA rašomas dvitaškis, o dokumentai numeruojami arabiškais skaitmenimis ir kiekvienas rašomas naujoje eilutėje, pvz.: PRIDEDAMA:
1. Diplomo kopija, 1 lapas.
2. Gyvenimo aprašymas, 1 lapas.
Informacinių dokumentų tekste gali būti atskirai rašomos pastabos, pasiūlymai, išvados, dokumentų sudarymo ar pateiktų dokumentų pagrindas,


Atgal  1  2  3  4  [5]  6  7  Toliau
Darnipora.lt