Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Darbas:

Indijos visuomenės socialinės ekonominės struktūros svarbiausi bruožai, turėję didžiulę įtaką tolesnei jos raidai. Tos struktūros pagrindas buvo tvirtai susiklosčiusi varnų ir kastų sistema. Paplito geležiniai įrankiai, suklestėjo drėkinamoji žemdirbystė ir amatai, išaugo miestai. Imta kaldinti metalinius pinigus. Pagrindiniai materialinių gėrybių gamintojai buvo laisvieji bendruomenininkai, nuomininkai ir samdomieji darbininkai. Buvo naudojamas ir vergų darbas. Paplito budizmas ir džainizmas. Budizmas su visavaldžiu galingos šalies valdovo koncepcija labiau atitiko Maurijų interesus, negu brahmanizmas, dideles valstybės valdymo teises pripažinęs brahmanų varnai. IV - III a. paplito raštas, kurio paminklai yra žymiausio Maurijų dinastijos valdovo Ašokos (268-232)ediktai, iškalti uolose, kolonose, urvų sienose. Dalis etniniu, kalbiniu ir kultūriniu požiūriu nevienalytės šiaurės vakarų Indijos VI a.pr.m.e. priklausė
Achemenidams. Iš Achemenidų valdomų art. rytų ir vid. Azijos į Indiją skverbėsi šių tautų kultūra. 327-325 į Indiją veržėsi Aleksandro Makedoniečio kariuomenė , kuri, nugalėjusi stipriausio šiaurės vakarų Indijos valdovo Poro kariuomenę, užėmė dalį šiaurėa vakarų Indijos (iki Bijo upės). Nors Aleksandro Makedoniečio kariuomenė greitai pasitraukė, po jo žygio žymiai išsiplėtė Indijos ryšiai su pasauliu, ypač Europa.
Duomenų apie II t-mečio pr.m.e. 2 pusės pietų Indijos valstybes yra žymiai mažiau. Ašokos ediktuose minimos Pandijos, Čolos, Čeros ir kt. Valstybės, neįėjusios į jo imperiją. Į jas iš Šiaurės Indijos skverbėsi budizmas; šios valstybės buvo veikiamos šiaurės Indijos valstybių kultūros. Dėl vidinių prieštaravimų ir graikų - baktrų įsiveržimo žlugus Maurijų imperijai, šiaurės Indiją II a. pr.m.e. - I m.e.a. valdė graikų - baktrų, partų, sakų dinastijos.I m.e.a. didesnioji dalis šiaurės Indijos atiteko Kušanų karalystei. Šiai sunykus (III a.), vėl ėmė augti Magada, IV a. tapusi Guptų valdomos valstybės centru.Didž. galios Guptų valstybė pasiekė, valdant Čandraguptai II Vikramaditijai (apie 380-414). Žlugo VI a. nuo heftalitų genčių antpuolių. Dekane pirmaisiais mūsų eros amžiais buvo keletas valstybių: Satavachanų valstybė, Vakataka, Palava, Ganga ir kt. II - IV a. verg. Santvarka ėmė irti. To meto literatūros paminkluose atsispindi draudimas versti laisvuosius žmones vergais. Vergams pradėta dalyti žemės sklypus, kuriuose jie kūrė ūkį, atiduodami dalį derliaus žemės savininkui. Bendruomenėse didžiųjų šeimų ūkiai vis labiau skaidėsi, atitekdami individualioms šeimoms. Plito privati nuosavybė.

Feodalizmo laikotarpis (V a.-XVIII a. vid.).


Atgal  1  [2]  3  4  5  6  7  Toliau
Darnipora.lt