Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Aprašymas:Darbas:TURINYS


1. ĮVADAS
2. UAB „ŽIEMGALOS AUTOMOBILIAI“
3. ILGALAIKIO TURTO RŪŠYS BEI JO PRIPAŽINIMAS
4. ILGALAIKIO TURTO GRUPAVIMAS IR JO APSKAITAI NAUDOJAMOS SĄSKAITO
5. Materialiojo ilgalaikio turto įsigijimo savikaina perkant
6. Materialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaitos metodų klasifikavimas
7. IŠPERKAMOSIOS NUOMOS SUTARTIS
8. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NETEKIMO APSKAITA
9. NEMATERIALUSIS TURTAS
10. FINANSINIS TURTAS
11. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA ĮMONĖJE UAB“Žiemgalos automobiliai“
12. Ilgalaikio finansinio turto įsigijimo formos
13. ILGALAIKIO TURTO APSKAITOS DOKUMENTAI
14. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO REGISTRACIJOS KNYGA
15. ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS PAGAL BUVIMO VIETĄ
16. ILGALAIKIO TURTO APSKAITOS KORTELĖ
17. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO ĮVEDIMO Į EKSPLOATACIJĄ AKTAS
18. SAVOS GAMYBOS ILGALAIKIO TURTO PAJAMAVIMO AKTAS
19. ILGALAIKIO TURTO PERDAVOMO
– PRIĖMIMO AKTAS
20. ILGALAIKIO TURTO LIKVIDAVIMO AKTAS
21. MATERIALINIŲ VERTYBIŲ, GAUTŲ ARDANT IR DEMONTUOJANT PASTATUS BEI ĮRENGIMUS, PAJAMAVIMO AKTAS
22. ILGALAIKIO TURTO REMONTO SĄNAUDŲ KORTELĖ
23. SUREMONTUOTŲ, REKONSTRUOTŲ AR MODERNIZUOTŲ
24. OBJEKTŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS
25. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO INVENTORIZACIJOS APRAŠAS
26. ILGALAIKIO NEMATERIALIOJO TURTO INVENTORIZACIJOS APRAŠAS
27. VERTYBINIŲ POPIERIŲ INVENTORIZAVIMO APRAŠAS
28. ILGALAIKIO TURTO INVENTORIZACIJOS REZULTATŲ SUTIKRINIMO ŽINIARAŠTIS
29. ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO SKAIČIAVOMO ŽINIARAŠTIS
30. NAUDOTA LITERATŪRA


ĮVADAS

Beveik kiekvienos įmonės sėkmingai veiklai reikalingos tam tikros sąlygos, taip pat ir materialinės. Šios sąlygos beveik kiekvienoje įmonėje vis kitokios, ir jos darosi vis įvairesnės, stengiantis atitikti didėjančius rinkos reikalavimus. Beveik kiekvienoje įmonėje reikšmingą vaidmenį vaidina ilgalaikis turtas – pastatai, mašinos, specialūs įrengimai, be kurių dažniausiai apskritai neįmanoma sėkminga kokia nors veikla. Šios sąlygos būtinos net prekiaujant ar teikiant paslaugas, jos dar reikšmingesnės perdirbimo atveju.

Šio darbo tema – ilgalaikio turto apskaita įmonėje. Įmonė kurios ilgalaikio turto apskaitą nagrinėsiu yra Uždaroji akcinė bendrovė ,,ŽIEMGALOS AUTOMOBILIAI”.
Rašydama ši darba panaudojau tiek teorines tiek praktines žinias, įgytas praktikos metu. Mano šio darbo tikslas – suprasti ir įsisavinti ilgalaikio turto apskaitos vedimo ypatumus įmonėje. Didžiausias dėmesys buvo skirtas į ilgalaikio turto rūšys bei pripažinimą, taip pat šio turto grupavimą ir įsigijimo savikainos nustatymą, ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimą ir


[1]  2  3  4  5  6  7  8  9 ... 21  Toliau
Darnipora.lt