Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Darbas:

vaistinėlėje vaistų ir tvarsliavos. Radijo imtuvų baterijas taip pat būtina patikrinti. Ke¬lionei paruošiamas automobilis: gali prireikti vežti sužeistą žmogų.
Prasidėjus darganai, pirmiausia nutraukiami darbai lauke. Per audrą (ir kitokias darganas) reikia stengtis būti namie. Prasidėjus perkūnijai, būtina išjungti kuo daugiau elektros prietaisų — ištraukti iš elektros liz¬dų kištukus, televizoriaus lauko anteną. Jeigu pribėgo į kambarius van¬dens, negalima liesti elektros prietaisų jungiklių ir lizdų (ypač sušlapus ar stovint vandenyje). Esant gusingam vėjui, reikia saugotis dūžtančių langų šukių. Langus geriausia užtraukti sunkiomis (naktinėmis) užuo¬laidomis. Vėjo atplėštą langą galima vėl pritvirtinti vinimis. Pastebėjus ardomą stogą ar kaminą, būtina likti namuose. Net ir rimstantis vėjas būna apgaulingas: netikėto gūsio pakeltos čerpės, virstančio kamino nuo¬laužos gali sužaloti.
Darganai
užklupus lauke, reikia ieškoti užuovėjos, bet kuo toliau nuo pastatų, stulpų, medžių, laidų. Pavojinga eiti per tiltus, viadukus, stovėti ant kalvos. Negalima stovėti pavėjinėje pavojingų cheminių medžiagų sandėlių ar saugyklų pusėje, slėptis nuo audros po dideliais, ypač pavie¬niais, medžiais, — gali nutrenkti žaibas.
Labai pavojingą viesulą galima pažinti iš būdingo gaudesio bei nuo debesų iki žemės nutįsusio "straublio". Viesulas, kaip ir visi sūkuriai, slenka pavėjui, krypdamas dešinėn. Pavėjui nuo viesulo esantys žmo¬nės gali nuo jo pabėgti, jei jie bėgs taip, kad vėjas pūstų iš kairės. Tačiau audros metu vėjo kryptis būna nepastovi, be to, Rytų Lietuvoje (kur viesulai dažnesni) raižyta vietovė trukdo laiku pastebėti artėjantį reiški¬nį. Negalint pabėgti, reikia gultis į griovį ar kitokią žemės įdubą, ranko¬mis ar striuke užsidengti galvą ir priglusti prie žemės. Sėdint automobi¬lyje ir negalint iš pavojingos vietos išvažiuoti, reikia iš jo išlipti. Kaip ir per audrą, būtina vengti didelių medžių, stulpų, elektros perdavimo lini¬jų, nesislėpti prie pastatų.

Poplūdis — staigus vandens pakilimas upėje (dažniausiai dėl liū¬ties). Didesnės upės paplūsta po ilgesnio, savaites trunkančio lietaus, ypač rudenį. Dažni ir aukšti lietaus poplūdžiai būdingi Vakarų Lietuvos.
Polaidžio potvyniai dažnesni pavasarį, ypač balandžio mėnesį, tačiau būna kartais ir žiemą. Polaidžio potvynis pavojingesnis tada, kai po šaltos ilgos žiemos ledas yra storas ir tvirtas, o pavasaris — staigus ir šiltas.
Sampūtiniai potvyniai pastebimi Nemuno deltoje. Stiprūs vakarų vėjai varo marių vandenį prieš srovę, upės tėkmė sustoja — vanduo pradeda kilti,


Atgal  1  2  [3]  4  5  6  7  Toliau
Darnipora.lt