Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Darbas:

apskaitoje daro buhalterinis įrašus.
Iš valstybės iždo sąskaitos tiesiogiai sumokėjus už prekes tiekėjui pagal pateiktą sąskaitą, daromas toks buhalterinis įrašas:
D 090 Biudžeto lėšos, sumokėtos iš iždo sąskaitos tiesiogiai tiekėjams
K 230 Finansavimas iš biudžeto
Tuo pat metu daromas kitas įrašas:
D 178, 150, 200 Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais, Atsiskaitymai su tiekėjais ir rangovais
K 090 Biudžeto lėšos, sumokėtos iš iždo sąskaitos tiesiogiai tiekėjams
Gavus prekes, daromas toks įrašas:
D 01, 03, 06, 07 Ilgalaikis turtas, Gaminiai ir produkcija, Medžiagos ir maisto produktai, Trumpalaikis turtas
K 150, 178 Atsiskaitymai su tiekėjais ir rangovais, Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais
Likučio 090 Biudžeto lėšos, sumokėtos iš iždo sąskaitos tiesiogiai tiekėjams sąskaitoje negali būti, nes gauta lėšų suma tiesiogiai pervedama tiekėjams.
Sąskaita 10 Biudžetinių
lėšų sąskaitos banke yra aktyvinė ir turi tokias subsąskaitas:
100 Asignavimų valdytojo įstaigos lėšos
101 Pavaldžių įstaigų lėšos
Į šių subsąskaitų debetą įrašomos iš biudžeto gautos piniginių lėšų sumos ir kasinėms išlaidoms atkurti skirtos sumos, o į kreditą – pagal tikslinę paskirtį panaudotos lėšos ir į biudžetą grąžintos lėšos.
Tipinės sąskaitų korespondencijos:
1. Gavus finansavimą iš biudžeto:
D 100 Asignavimų valdytojo įstaigos lėšos
K 230 Finansavimas iš biudžeto
2. Gavus lėšas iš sąskaitos į kasą:
D 120 Kasa
K 100 Asignavimų valdytojo įstaigos lėšos
3. Pervedus išskaičiuotus mokesčius:
D 173 Atsiskaitymai su biudžetu
K 100 Asignavimų valdytojo įstaigos lėšos
4. Apmokėjus tiekėjams už prekes ar paslaugas:
D 178, 150 Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais, Atsiskaitymai su tiekėjais ir rangovais

K 100 Asignavimų valdytojo įstaigos lėšos
5. Pervedus įmokas socialiniam draudimui:
D 171 Atsiskaitymai už socialinio draudimo įmokas
K 100 Asignavimų valdytojo įstaigos lėšos
6. Pasibaigus metams, grąžinamos į biudžetą nepanaudotos lėšos:
D 230 Finansavimas iš biudžeto
K 100 Asignavimų valdytojo įstaigos lėšos
Sąskaita 11 Kitų lėšų sąskaitos banke naudojama tik tais atvejais, kai biudžetinė įstaiga turi kitų lėšų. Banke atidaroma atskira sąskaita pagal kiekvieną tokių lėšų rūšį. Ši sąskaita turi tokias subsąskaitas:
110 Pavedimų lėšos
111 Lėšos, gautos už teikiamas paslaugas
112 Kitos lėšos
Gavus pavedimų lėšas, daromas toks buhalterinis įrašas:
D 110 Pavedimų lėšos
K 176 Atsiskaitymai už pavedimų lėšas
Panaudojus pavedimų lėšas, daromi tokie buhalteriniai įrašai:
D 214 Pavedimų lėšų


Atgal  1 ... 19  20  21  22  [23]  24  25  26 ... 45  Toliau
Darnipora.lt