Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Darbas:

todėl, kad joje visų pirma ugdomi vaikai, formuojamas charakteris, idealai.


Auklėjimas šeimoje

Auklėjimą šeimoje galima suprasti kaip asmenybės ugdymą, jos prigimties plėtojimą, dorinimą. Daugumai tėvų rūpi vaiko valios ugdymas. Tačiau auklėjimas šeimoje neturėtų būti suprastas vien kaip sūnaus ar dukters valios lavinimu. Šeimos narių santykių įvairovė, tiesioginiai ir atviri jausmai, kuriuos jaučia vienas kitam, daugybė būdų atskleisti tuos jausmus, gyva reagavimas į menkiausias vaiko elgesio detales, visa tai sukuria kuo palankiausias aplinkybes ugdyti emocines ir dorovines savybes, kaupiant faktus ir stebėjimus, kurie vėliau ir formuoja naują nepakartojamą asmenybę.

Šeimos santykių tipai

Šiuo metu labiausiai yra paplitę du šeimos santykių tipai.
Pirmajam tipui priklauso šeimos, kuriose išliko asmeninė valdžia, tačiau jai, toli gražu ne visada atstovauja vyras. Ši valdžia remiasi ne aklu šeimos
galvos diktatu, o moraliniu pranašumu, kurį savanoriškai pripažįsta visi kiti šeimos nariai.
Antrajam tipui priklauso šeimos, kuriose sprendžiant svarbiausius vidaus klausimus nusistovėjo faktinė sutuoktinė lygybė.

Auklėjimo šeimoje stilius

Kiekvienai šeimai būdingas savas auklėjimo stilius. Kiekvienos šeimos auklėjimo stilius yra jos taikomo vaikui poveikių metodų ir būdų pasekmė. Mažoje šeimoje tą stilių lemia visų pirma tėvai, nes jie yra pirmieji vaiko auklėtojai. Auklėdami vaiką, tėvai dažniausiai stengiasi jį pažinti ir paveikti taip kaip tai darydavo jų tėvai. Jie remiasi savo sukaupta asmenine patirtimi arba įgytomis pedagoginėmis ir psichologinėmis žiniomis, arba kalbantis su kitais tėvais ir pan.
 Autoritarinis auklėjimo stilius

Autoritarinėse šeimose vaikas žino teises ir pareigas. Jis suvokia ką jam galima daryti ir ko negalima. Paskatinimai ir bausmės taikomos nuosekliai. Vaikas supranta, kad tai daroma be išimčių. Jo nusižengimas būna pastebėtas.
 Demokratinis auklėjimo stilius
Šis auklėjimo stilius palankus vaiko asmenybės vystimuisi. Būdingas šio auklėjimo bruožas – vaiko įtraukimas į kasdienius šeimos reikalus, palaikant jo iniciatyvą ir savarankiškumą. Vaikas žino savo pareigas šeimai, bet jos jam nėra primestos.
 Liberalus auklėjimo stilius
Šis auklėjimo stilius primena nenuoseklų auklėjimą arba kišimąsi į dukters ar sūnaus elgesį tik kartas nuo karto. Vaikui duodama visiška laisvė, sudaromos tinkamos sąlygos. Jis mylimas, jautriai su juo elgiamasi. Į vaiko gyvenimą tėvai kišasi tik tada, kai jis drąstiškai pažeidžia visuomenės elgesio normas. Net ir tuo atveju apribojimai būna nedideli ir švelnūs. Tėvai teisina vaiko elgesį tuo, kadjis dar


Atgal  1  [2]  3  4  Toliau
Darnipora.lt