Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Darbas:

baliuose.

Visi anykštėnai pažinojo rašytoją ir labai jį gerbė. Jis buvo paprastas, jautrus kitų nelaimėms ir visada pasirengęs padėti. Karo metais priglaudė ir augino vokiečių našlaitę rusaitę, po karo augino žento brolio 2,5 m. dukrytę Ritutę, kai jos motina sunkiai susirgo. 1941 m. birželio 14 d. enkavedistai į Sibirą išvežė jo sūnų Stasį, o 1944 m. artėjant frontui, bijodami represijų, į Vakarus pasitraukė jo dukra Laima su vyru.

Per karą vaistinė sudegė. Rašytojas buvo pakviestas dėstyti rusų kalbą Anykščių gimnazijoje. Mokiniai jį mylėjo. 1947-1957 m. A.Vienuolis buvo renkamas LTSR Aukščiausios Tarybos deputatu – sovietų valdžiai buvo reikalingi visų gerbiami kultūros darbuotojai. Būdamas deputatu kovojo prieš Vilniaus krašto lenkinimą, padėjo Anykščiuose pastatyti vidurinę mokyklą, rūpinosi rašytojo J.Biliūno palaikų iš Zakopanės parvežimu į Anykščius, kraštiečiams padėdavo kuo
galėdamas.

Antano Vienuolio kūriniai: romanai „Prieš dieną“, „Kryžkelės“, „Viešnia iš šiaurės“, legendos „Užkeiktieji vienuoliai“, „Amžinasis smuikininkas“, apsak. rink. „Grįžo“, „Paskenduolė“, „Užžėlusiu taku“, apsak. ciklas „Iš mano atsiminimų“, apysakos „Vėžys“, „Inteligentų palata“, dramos „Prieblandoje“, „1831 metai“;

Antano Žukausko- Vienuolio Memorialinis Namas Muziejus
1925 m. Ažupiečiuose, senosios Baranauskų sodybos vietoje, testamentu paveldėtame sklype A. Žukauskas-Vienuolis pasistatė savo namą, kuriame gyveno iki pat savo mirties 1957 m. Šiame pastate dabar veikia jo memorialinis namas-muziejus.

Žukauskų šeima - Antanas Žukauskas-Vienuolis, Leokadija Žukauskienė, jų vaikai Laima ir Stasys, A.Vienuolio tėvas Julijonas Žukauskas - iš pradžių įsikūrė namo pirmajame aukšte. Po karo Žukauskų namų pirmasis aukštas visą laiką buvo pilnas nuomininkų, dažniausiai mokytojų, o rašytojas su žmona ir globotinėmis Galia Antipova, Rita Ruigyte, Sofija Baranauskaite, Brone Žeimyte gyveno antrajame aukšte.

Paties rašytojo su žmona projektuotas namas Anykščiuose išsiskiria originalumu. Nuo namo pastatymo pradžios yra išlikusi ta pati interjero ir eksterjero padėtis, tik anksčiau buvusi atvira veranda įstiklinta. Dabar namo pirmajame aukšte įrengta ekspozicija, atspindinti rašytojo gyvenimą, kūrybą, veiklą, antrajame - memorialiniai kambariai. Darbo kambaryje ir A.Vienuolio kabinete viskas palikta taip, kaip paskutinę rašytojo gyvenimo dieną.

Visas šeimos gyvenimas vyko pagrindiniame - darbo - kambaryje. Jame - geriausių Anykščių meistrų gaminti baldai, patogūs, skoningi, kuklūs. Ant sienų - garsių dailininkų paveikslai: Adomo


Atgal  1  [2]  3  Toliau
Darnipora.lt